ઓસ્ટ્રેલિયા આશ્રિત વિઝા

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

શું કરવું તે ખબર નથી
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

ઓસ્ટ્રેલિયામાં તમારા પ્રિયજનો સાથે પુનઃમિલન:

ઑસ્ટ્રેલિયા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિકોને તેમના પરિવારોને આશ્રિત વિઝા પ્રોગ્રામ હેઠળ ઑસ્ટ્રેલિયામાં કૉલ કરવાની મંજૂરી આપે છે. Y-Axis તમને એક દોષરહિત એપ્લિકેશન પેકેજ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે જે તમારા પ્રિયજનોને ઝડપથી ઑસ્ટ્રેલિયન કિનારા સુધી પહોંચાડે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા આશ્રિત વિઝા પ્રક્રિયા

પેટા વર્ગ 309 વિઝા (પાર્ટનર પ્રોવિઝનલ વિઝા)
આ વિઝા ઑસ્ટ્રેલિયન નાગરિક, ઑસ્ટ્રેલિયન કાયમી નિવાસી અથવા લાયક ન્યુઝીલેન્ડના નાગરિકને અસ્થાયી રૂપે ઑસ્ટ્રેલિયામાં વાસ્તવિક ભાગીદાર અથવા જીવનસાથી તરીકે રહેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. કાયમી ભાગીદાર વિઝા (સબક્લાસ 100) તરફનું પ્રથમ પગલું આ વિઝા મેળવવાનું છે.

વિઝા માટે અરજી કરતી વખતે અરજદાર ઓસ્ટ્રેલિયામાં જીવનસાથી અથવા વાસ્તવિક ભાગીદાર સાથે સાચા સંબંધમાં હોવો જોઈએ.

સબક્લાસ 309 વિઝાની વિશેષતાઓ:

 • આ એક અસ્થાયી વિઝા છે
 • આ વિઝા મેળવવાથી કાયમી ભાગીદાર વિઝા મળી જશે
 • અરજી કરતી વખતે અરજદાર ઓસ્ટ્રેલિયાની બહાર હોવો જોઈએ

સબક્લાસ 309 વિઝાના ફાયદા:

સબક્લાસ 309 વિઝા ધારક આ કરી શકે છે:

 • ઓસ્ટ્રેલિયામાં કામ કરો
 • ઑસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ
 • ઑસ્ટ્રેલિયા આવવા-જવાની જરૂર હોય તેટલી વખત મુસાફરી કરો
 • અગાઉની મર્યાદા હતી તે 510 કલાક પૂર્ણ કરવા છતાં તમે વ્યવસાયિક અંગ્રેજી ન પહોંચો ત્યાં સુધી અમર્યાદિત કલાકના અંગ્રેજી વર્ગોમાં હાજરી આપો.
 • ઓસ્ટ્રેલિયાની જાહેર આરોગ્ય સંભાળ યોજના, મેડિકેરનો ઉપયોગ કરો
 • આશ્રિત બાળકો સહિત પરિવારના સભ્યોને અરજીમાં સામેલ કરી શકાય છે અને તેમના વિઝા મંજૂર કરવામાં આવશે જો તેઓ સ્વાસ્થ્ય અને ચારિત્ર્યની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે.

રોકાવાનો સમય:

જ્યાં સુધી કાયમી ભાગીદાર (સ્થળાંતર) વિઝા (સબક્લાસ 100) અરજી પર નિર્ણય ન આવે અથવા અરજી પાછી ખેંચી લેવામાં આવે ત્યાં સુધી રોકાણનો સમયગાળો અસ્થાયી રહેશે. રોકાણનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે 15 થી 24 મહિનાની વચ્ચે હોય છે.

 

ઓસ્ટ્રેલિયા પાર્ટનર વિઝા (સબક્લાસ 100)

આ વિઝા માટે લાયક બનવા માટે અરજદાર અને તેના જીવનસાથી અથવા ડી ફેક્ટો પાર્ટનર સાચા સંબંધમાં હોવા જોઈએ.

આ એક અસ્થાયી વિઝા છે, અને ઉમેદવારે ઓસ્ટ્રેલિયાની બહાર હોય ત્યારે તેના માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.

આ વિઝા ફક્ત તે જ લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જેમની પાસે સબક્લાસ 309 વિઝા છે. આ વિઝા ધારકોને કાયમી ધોરણે દેશમાં રહેવાની મંજૂરી આપે છે અને ત્યારબાદ તેઓ નાગરિકતા માટે અરજી કરી શકે છે. આમ કરવા માટે, વિઝા ધારકે તેમના ઓસ્ટ્રેલિયન પાર્ટનર સાથે સાચા અને કાયમી સંબંધો જાળવી રાખવા જોઈએ.

પાર્ટનર વિઝા 309 અને વિઝા 100 માટે પ્રોસેસિંગ સમયની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે કારણ કે તે સંખ્યાબંધ પરિબળો પર આધારિત છે. નીચેના પરિબળો જીવનસાથી વિઝા પ્રક્રિયાના સમયને અસર કરે છે:

 જરૂરી માહિતી સાથે અરજી ફોર્મ ભરવું.

પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે જરૂરી સમય.

તમે આપેલી માહિતીની ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ

પ્રક્રિયા સમયરેખા: 25% અરજીઓ: 5 મહિના / 50% અરજીઓ: 9 મહિના / 75% અરજીઓ: 18 મહિના / 90% અરજીઓ: 29 મહિના

 

વિદ્યાર્થી આશ્રિતો માટે:

જો તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કરવા આવો છો, તો તમે તમારા પરિવારના સભ્યોને તમારી સાથે લાવવા માટે પાત્ર છો. તમે તેમને તમારી મૂળ વિદ્યાર્થી વિઝા અરજીમાં સામેલ કરી શકો છો અથવા એકવાર તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં તમારો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરી લો તે પછી તમે તેમના વિઝા માટે અરજી કરી શકો છો જેથી તેઓ તમારી સાથે જોડાઈ શકે. જીવનસાથી, ભાગીદારો અને 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અપરિણીત બાળકો આશ્રિત વિઝા માટે પાત્ર છે.

જો તમે તમારી મૂળ વિદ્યાર્થી વિઝા અરજીમાં તમારા આશ્રિત પરિવારના સભ્યોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છો, તો તમારે તમારા મૂળ ફોર્મ 157A પર તેમની વિગતો શામેલ કરવી આવશ્યક છે. મુખ્ય વિદ્યાર્થી વિઝા ધારક પાસે વિઝા પર ઓછામાં ઓછી 12 મહિનાની માન્યતા હોવી જોઈએ અને આ સમયગાળા માટેના તમામ ખર્ચને આવરી લેવા માટે જરૂરી ભંડોળ અને વીમો હોવો જોઈએ.

જો તમે તમારો કોર્સ શરૂ કર્યા પછી વિઝા માટે અરજી કરી રહ્યા છો, તો તમારે નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા આવશ્યક છે:

 • ફોર્મ 919, વિદ્યાર્થી આશ્રિતોનું નામાંકન
 • ફોર્મ 157A, વિદ્યાર્થી વિઝા માટેની અરજી
 • તમારા શિક્ષકોમાંથી એક પત્ર લખે છે:
  • તમારા કોર્સનું નામ
  • અભ્યાસક્રમની લંબાઈ અને તમારી અપેક્ષિત સમાપ્તિ તારીખ
  • જો તમે કોર્સની તમામ આવશ્યકતાઓને સંતોષતા હોવ તો;
 • પુરાવો કે તમે તમારા આશ્રિત પરિવારના સભ્યોને આર્થિક રીતે મદદ કરી શકો છો
 • કૌટુંબિક સંબંધોનો પુરાવો જેમ કે લગ્નનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • શાળા વયના બાળકોની શાળામાં નોંધણીનો પુરાવો

આશ્રિતો માટે આરોગ્ય વીમાનો પુરાવો

 
પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક આશ્રિતો માટે:

પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા ધારકે રોજગારનો પુરાવો અને જરૂરી ભંડોળ સાથે સંબંધના પુરાવા અને પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ (પીસીસી) જેવા અન્ય દસ્તાવેજો દર્શાવવા આવશ્યક છે.

 
વર્ક વિઝા આશ્રિતો માટે:

ઑસ્ટ્રેલિયા ઇમિગ્રન્ટ્સને તેમના જૈવિક બાળક, દત્તક લીધેલા બાળક અથવા સાવકા બાળકને દેશમાં લાવવામાં મદદ કરવા માટે વિવિધ ચાઇલ્ડ વિઝા કૅટેગરી ઑફર કરે છે. માતાપિતા કાં તો દેશના નાગરિક અથવા પીઆર વિઝા ધારક હોવા જોઈએ.

ઑસ્ટ્રેલિયામાં જન્મેલ બાળક ઑસ્ટ્રેલિયન નાગરિકત્વ મેળવે છે જો માતાપિતામાંથી કોઈ એક ઑસ્ટ્રેલિયન નાગરિક હોય અથવા ઑસ્ટ્રેલિયન પીઆર ધરાવે છે.

ઑસ્ટ્રેલિયામાં આશ્રિત બાળ વિઝા ચાર પેટા વર્ગો ધરાવે છે, તે છે:

 • ચાઇલ્ડ વિઝા 101
 • ચાઇલ્ડ વિઝા 102
 • ચાઇલ્ડ વિઝા 802
 • ચાઇલ્ડ વિઝા 445

તમારું બાળક નીચેની શરતો હેઠળ આશ્રિત વિઝા માટે પાત્ર બનશે:

 • તમે ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક છો
 • તમારી પાસે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે કાયમી નિવાસી વિઝા છે
 • તમે ન્યુઝીલેન્ડના નાગરિક છો

ઓસ્ટ્રેલિયા ચાઇલ્ડ વિઝાના લાભો

 • બાળક ઓસ્ટ્રેલિયાની અનિશ્ચિત મુસાફરી કરી શકે છે
 • બાળકને ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કરવાનો અને તેનું શિક્ષણ પૂર્ણ કરવાનો અધિકાર મળે છે
 • બાળક ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકતા માટે પાત્ર છે
 
ઓસ્ટ્રેલિયા ચાઈલ્ડ વિઝા સબક્લાસ 101

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા એક અથવા બંને જૈવિક માતાપિતા ધરાવતા બાળકો આ વિઝા માટે પાત્ર છે. આ વિઝા પર બાળક દેશમાં માતા-પિતા સાથે રહી શકે છે.

પાત્રતા જરૂરીયાતો:

 • બાળકની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અથવા 18 વર્ષથી વધુ અને 25 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ અને વિકલાંગતા સાથે પૂર્ણ સમય અથવા 18 વર્ષથી વધુનો અભ્યાસ કરતો હોવો જોઈએ
 • તેનો જન્મ ઓસ્ટ્રેલિયાની બહાર હોવો જોઈએ
 • વિઝા અરજી વતનમાં શરૂ કરવી આવશ્યક છે

અરજી કરતી વખતે બાળક ઓસ્ટ્રેલિયાની બહાર રહેતું હોવું જોઈએ

જો તમે વર્ક વિઝા પર ઓસ્ટ્રેલિયા આવો છો, તો તમારા આશ્રિત પરિવારના સભ્યો આશ્રિત વિઝા પર તમારી સાથે જોડાવા માટે પાત્ર છે.

જો તમે કામચલાઉ વર્કર વિઝા પર ઑસ્ટ્રેલિયા આવી રહ્યા છો, તો ફક્ત તમારા જીવનસાથી અથવા ડિ ફેક્ટો પાર્ટનર અને 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈપણ અપરિણીત બાળકો આશ્રિત કુટુંબ વિઝા માટે પાત્ર છે.

જો તમે માઇગ્રન્ટ વર્કર અથવા બિઝનેસ વિઝા પર ઑસ્ટ્રેલિયા આવી રહ્યાં છો, તો કોઈપણ આશ્રિત કુટુંબના સભ્યો તમારી સાથે જોડાવા માટે લાયક છે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • જીવનસાથી અથવા વાસ્તવિક ભાગીદાર
 • 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈપણ બાળકો
 • વૃદ્ધ આશ્રિત સંબંધીઓ જેમ કે માતાપિતા અથવા દાદા દાદી.

વર્ક વિઝા ધારકના એમ્પ્લોયરે આરોગ્ય વીમો અને પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ (પીસીસી) જરૂરિયાતો પૂરી કરવા સાથે આશ્રિતોને સ્પોન્સર કરવું આવશ્યક છે.

 

પેટા વર્ગ 491 વિઝા

સબક્લાસ 491 વિઝા એ કુશળ કામદારો માટે કામચલાઉ વિઝા છે જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રાદેશિક વિસ્તારમાં રહેવા અને કામ કરવા માગે છે.

સબક્લાસ 491 વિઝા માટે પાત્રતા શરતો:

 • અરજદાર રાજ્ય અથવા પ્રદેશ સરકાર દ્વારા અરજી કરવા માટે નામાંકિત થયેલ હોવું જોઈએ અથવા લાયક સંબંધી દ્વારા પ્રાયોજિત હોવું જોઈએ
 • સંબંધિત કુશળ વ્યવસાય સૂચિમાં વ્યવસાય રાખો
 • વ્યવસાય માટે કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન હોવું આવશ્યક છે
 • અરજી કરવા માટે આમંત્રણ મેળવો
 • અરજદારે જરૂરી પોઈન્ટ (65 પોઈન્ટ) સ્કોર કરવા જ જોઈએ
 • જરૂરી અંગ્રેજી પ્રાવીણ્ય સ્તર ધરાવો
 • સ્વાસ્થ્યની જરૂરિયાતો પૂરી કરો
 • પાત્રની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરો
 • 45 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના રહો

આ વિઝા સાથે તમે આ કરી શકો છો:

 • ઓસ્ટ્રેલિયામાં 5 વર્ષ રહો
 • ઓસ્ટ્રેલિયાના નિયુક્ત પ્રાદેશિક વિસ્તારમાં રહી શકે છે, કામ કરી શકે છે અને અભ્યાસ કરી શકે છે
 • વિઝા માન્ય હોય ત્યારે તમે ઇચ્છો તેટલી વખત ઑસ્ટ્રેલિયાથી અને ત્યાંથી મુસાફરી કરો
 • તમારા 3 વિઝા મંજૂર થયાના 491 વર્ષ પછી કાયમી નિવાસ માટે અરજી કરો

સ્કિલ્ડ વર્ક પ્રાદેશિક (કામચલાઉ) વિઝા માટે અરજીના પગલાં:

STEEXXXX: પ્રથમ પગલામાં તમે આ વિઝા માટે અરજી કરવા માંગો છો તે દર્શાવવા માટે તમારે સ્કિલ સિલેક્ટ દ્વારા તમારી રુચિની અભિવ્યક્તિ (EOI) સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.

પગલું 2: તમે તમારી અરજી પણ સબમિટ કરો તે પહેલાં, તમારે તમારા EOI માં કરેલા દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે પહેલા જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્ર કરવા આવશ્યક છે.

પગલું 3: એકવાર તમને આમંત્રણ મળ્યા પછી વિઝા માટે ઑનલાઇન અરજી કરો. જ્યારે તમે વિઝા અરજી કરી રહ્યા હોવ ત્યારે તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં અથવા તેની બહાર રહી શકો છો. આમંત્રણ મળ્યાના 60 દિવસની અંદર તમારે તમારી અરજી કરવી પડશે.

પગલું 4: તમને અધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવશે કે તેમને તમારી વિઝા અરજી મળી છે.

પગલું 5: તમને તમારી વિઝા અરજીના પરિણામની જાણ કરવામાં આવશે. તમે આ સમય દરમિયાન ઑસ્ટ્રેલિયામાં અથવા બહાર હોઈ શકો છો પરંતુ ઈમિગ્રેશન ક્લિયરન્સમાં નહીં.

પ્રોસેસિંગ સમય:

આ વિઝા અરજીઓનું મૂલ્યાંકન દરેક કેસના આધારે કરવામાં આવે છે અને જો તમે નીચેની શરતો પૂરી કરી હોય તો પ્રક્રિયાનો સમય બદલાઈ શકે છે:

 • તમામ સહાયક દસ્તાવેજો સાથે સંપૂર્ણ અરજી સબમિટ કરી
 • વધારાની માહિતી માટેની વિનંતીઓ માટે તમારો પ્રતિભાવ સમય
 • તમે પ્રદાન કરેલી વધારાની માહિતીને ચકાસવા માટે સત્તાવાળાઓ દ્વારા સમય લાગે છે
 • અધિકારીઓને વધારાની માહિતી મેળવવા માટે સમય લાગે છે
 • સ્થળાંતર કાર્યક્રમમાં ખાલી જગ્યાઓ
 

ઓસ્ટ્રેલિયા પિતૃ વિઝા

પેરેન્ટ વિઝાની 3 શ્રેણીઓ છે:

પિતૃ શ્રેણી:

 આ કેટેગરીમાં અરજી કરવા માટે તમારે તમારા બાળક દ્વારા પ્રાયોજિત હોવું આવશ્યક છે.

આ પ્રકારના વિઝા ધરાવતા લોકો નીચે મુજબ કરી શકે છે:

PR વિઝા ધારક તરીકે, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ શકે છે અથવા રહી શકે છે.

લાયકાત ધરાવતા કુટુંબના સભ્યોને સ્પોન્સર કરીને, તમે તેમને ઓસ્ટ્રેલિયા આવવામાં મદદ કરી શકો છો.

નાગરિકતા માટે અરજી કરો.

મેડિકેર દેશની સબસિડીવાળી હેલ્થકેર યોજનાઓની ઍક્સેસ આપે છે.

કેટલાક સામાજિક સુરક્ષા લાભો મેળવો

ફાળો આપનાર પિતૃ શ્રેણી:

2003 માં, પિતૃ સ્થળાંતર કાર્યક્રમને વધુ સુલભ બનાવવા માટે આની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ વિઝા માટે અરજદારોએ વધુ વિઝા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવવી પડશે. આ વિઝા માટે અરજી કરતી વખતે અરજદારોએ એશ્યોરન્સ ઑફ સપોર્ટ તેમજ એશ્યોરન્સ ઑફ સપોર્ટ માટેનું બોન્ડ પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે (10 વર્ષ માટે રાખવામાં આવેલ છે).

આ પ્રકારના વિઝા ધરાવતા લોકો નીચે મુજબ કરી શકે છે:

 • અનિશ્ચિત સમય માટે દેશમાં રહો.
 • ઓસ્ટ્રેલિયાની જાહેર આરોગ્ય સંભાળ સિસ્ટમમાં સભ્ય તરીકે જોડાઓ.
 • કોઈ સંબંધીની ઑસ્ટ્રેલિયા મુલાકાતને સ્પોન્સર કરો.
 • નાગરિકતા મેળવવા માટે લાયક છે.
 • વિઝા મંજૂર થયાની તારીખથી, તમે પાંચ વર્ષ માટે ઑસ્ટ્રેલિયામાં અને ત્યાંથી મુસાફરી કરી શકો છો.
પ્રાયોજિત માતાપિતા (કામચલાઉ) વિઝા (સબક્લાસ 870):

સ્પોન્સર્ડ પેરેન્ટ (ટેમ્પરરી) વિઝા (સબક્લાસ 870)ની રચના ગયા વર્ષની શરૂઆતમાં માતાપિતાને મર્યાદિત સમય માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેવાની મંજૂરી આપવા માટે કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રકારના વિઝા ધરાવતા લોકો નીચે મુજબ કરી શકે છે:

 • ઓસ્ટ્રેલિયામાં કામચલાઉ ધોરણે ત્રણ કે પાંચ વર્ષ વિતાવો.
 • તેમના રોકાણને દસ વર્ષ સુધી લંબાવવા માટે વધારાના વિઝા માંગી શકે છે.
 • દેશમાં કામ કરવું શક્ય નથી.
પિતૃ વિઝા માટે પાત્રતા માપદંડ
 • અરજદારનું બાળક ઑસ્ટ્રેલિયન નાગરિક હોવું જોઈએ, ઑસ્ટ્રેલિયન કાયમી નિવાસી હોવું જોઈએ અથવા યોગ્ય ન્યુઝીલેન્ડનું નાગરિક અરજદારનું બાળક હોવું જોઈએ.
 • વિઝા અરજી દાખલ કરતા પહેલા, અરજદાર પાસે એક બાળક હોવું આવશ્યક છે જે ઓછામાં ઓછા બે વર્ષથી કાયદેસર રીતે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતું હોય.
 • અરજદાર માટે સ્પોન્સર જરૂરી છે.
 • અરજદારે બેલેન્સ ઓફ ફેમિલી ટેસ્ટ માટેના માપદંડો પાસ કરવા આવશ્યક છે.
 • અરજદારનું સ્વાસ્થ્ય સારું હોવું જોઈએ અને તેનું પાત્ર સારું હોવું જોઈએ.

તમારા આશ્રિત વિઝા વિકલ્પો વિશે વધુ જાણવા માટે Y-Axis વિઝા નિષ્ણાત સાથે વાત કરો.

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

શું કરવું તે ખબર નથી
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

પ્રેરણા શોધી રહ્યાં છીએ

વૈશ્વિક ભારતીયો તેમના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે Y-Axis વિશે શું કહે છે તે શોધો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે જીવનસાથી વિઝા મેળવવામાં કેટલો સમય લાગે છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું જીવનસાથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં આશ્રિત વિઝા પર કામ કરી શકે છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું હું મારા જીવનસાથીને સ્ટડી વિઝા પર ઓસ્ટ્રેલિયા લઈ જઈ શકું?
તીર-જમણે-ભરો
ઓસ્ટ્રેલિયામાં જીવનસાથી વિઝાની કિંમત કેટલી છે?
તીર-જમણે-ભરો
ઓસ્ટ્રેલિયામાં જીવનસાથી વિઝા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?
તીર-જમણે-ભરો