કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી

નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે શા માટે અરજી કરવી?

 • કેનેડા પરમેનન્ટ રેસીડેન્સી માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ
 • કોઈ જોબ ઓફરની જરૂર નથી
 • પસંદગીની ઉચ્ચ તકો
 • ઝડપી પ્રક્રિયા સમય
 • 110,770માં 2024 ITA જારી કરવાની યોજના છે
 • અરજદારો માટે ઉચ્ચ સફળતા દર
 • કેનેડિયન નાગરિકતા માટેની તક

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એ વિદેશી કુશળ વ્યાવસાયિકો માટે કાયમી ધોરણે કેનેડામાં સ્થાયી થવા માટેનો સૌથી લોકપ્રિય માર્ગ છે. કેનેડામાં કર્મચારીઓની માંગને પૂર્ણ કરવા માટે કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો વધુ વખત યોજવામાં આવશે. 

 

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો

કેનેડા ઇમિગ્રેશન PR વિઝા સાથે દેશમાં સ્થાયી થવા માંગતા ઉમેદવારો માટે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એ સૌથી અગ્રણી રીત છે. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એ એક ઓનલાઈન એપ્લિકેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે જે કેનેડાના કાયમી રહેવાસી બનવા ઈચ્છતા કુશળ કામદારોની અરજીઓનું સંચાલન કરે છે. તે ઉમેદવારની પ્રોફાઇલમાં આપવામાં આવેલી માહિતી જેમ કે કૌશલ્ય, અનુભવ, રોજગાર સ્થિતિ અને નોમિનેશનના આધારે પાત્ર ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પોઈન્ટ-આધારિત સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે.

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો સામાન્ય રીતે દર બે અઠવાડિયામાં થાય છે. IRCC એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલમાંથી લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી કરે છે અને અરજી કરવા માટેનું આમંત્રણ બહાર પાડે છે કેનેડામાં કાયમી નિવાસી દરજ્જો. CRS સ્કોર જેટલો ઊંચો, અરજી કરવા માટે આમંત્રણ પ્રાપ્ત કરવાની તક વધારે છે. 

IRCC 2024માં વધુ કેટેગરી આધારિત એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો યોજશે

IRCC દ્વારા તાજેતરની જાહેરાત મુજબ, વિભાગ 2024 માં વધુ કેટેગરી-આધારિત એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો યોજશે. કેનેડા કુશળ શ્રમિકોને આમંત્રિત કરવા માટે કેનેડા-આધારિત ડ્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે જે કેનેડિયન શ્રમ બજારની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે અને આર્થિક ક્ષેત્રે યોગદાન આપશે. દેશનો વિકાસ.

 

નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો

 • આમંત્રણ રાઉન્ડ - #301 (પ્રાંતીય નોમિની પ્રોગ્રામ)
 • એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની તાજેતરની ડ્રો તારીખ – 08 જુલાઈ, 2024
 • આમંત્રણોની સંખ્યા – 3,200
 • CRS સ્કોર - 420

નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 08 જૂન, 2024 ના રોજ યોજાયો હતો અને 3,200 ITA જારી કરવામાં આવ્યા હતા. #302 ડ્રો એ ફ્રેન્ચ ભાષા પ્રાવીણ્ય શ્રેણી-આધારિત ડ્રો છે, અને 420 ના CRS સ્કોર ધરાવતા ઉમેદવારોને કેનેડા PR માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. 

 

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી 2024 માં ડ્રો
 

ડ્રો નં. તારીખ ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ આમંત્રણો જારી કર્યા સંદર્ભ કડીઓ
302 જુલાઈ 08, 2024 ફ્રેન્ચ ભાષાની નિપુણતા 3,200 જુલાઈમાં 4થા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રોમાં 3200 ફ્રેન્ચ પ્રોફેશનલ્સને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે
301 જુલાઈ 05, 2024 હેલ્થકેર વ્યવસાયો 3750 કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી #301 ડ્રો 3750 ઉમેદવારોને PR વિઝા માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપે છે
300 જુલાઈ 04, 2024 વેપાર વ્યવસાયો 1,800 નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો દ્વારા 1800 આમંત્રણો જારી કરવામાં આવ્યા છે
299 02 જુલાઈ, 2024 પ્રોવિન્સિયલ નોમિની પ્રોગ્રામ  920 જુલાઈના પ્રથમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો દ્વારા 920 ITA જારી કરવામાં આવ્યા હતા
298 જૂન 19, 2024 પ્રોવિન્સિયલ નોમિની પ્રોગ્રામ  1,499 નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 1499 ઉમેદવારોને કેનેડા PR માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપે છે
297 31 શકે છે, 2024 કેનેડિયન અનુભવ વર્ગ 3,000

નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 3000 કેનેડિયન અનુભવ વર્ગના ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે. હવે અરજી કરો!

296 30 શકે છે, 2024 પ્રોવિન્સિયલ નોમિની પ્રોગ્રામ  2,985 તાજા સમાચાર! કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રોએ લાંબા વિરામ બાદ 2985 ITA જારી કર્યા
295 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧ ફ્રેન્ચ ભાષાની નિપુણતા 1,400 નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 1400 ફ્રેન્ચ વ્યાવસાયિકોને આમંત્રણ આપે છે
294 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 2,095

#294 એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 2095 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે

293 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧ STEM પ્રોફેશનલ્સ 4,500 #293 એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 4500 STEM વ્યાવસાયિકોને આમંત્રણ આપે છે
292 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,280 નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો: IRCC એપ્રિલ 1280 ના પ્રથમ ડ્રોમાં 2024 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે
291 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧ ફ્રેન્ચ બોલતા વ્યાવસાયિકો 1500 એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી કેટેગરી આધારિત ડ્રો 1500 ફ્રેન્ચ બોલતા વ્યાવસાયિકોને આમંત્રણ આપે છે
290 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,980

નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 1980 ના CRS સ્કોર સાથે 524 ઉમેદવારોને આમંત્રિત કર્યા છે

289 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧ પરિવહન વ્યવસાયો 975

2024 માં પરિવહન વ્યવસાયો માટે પ્રથમ કેટેગરી આધારિત એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 975 ITA જારી કરવામાં આવ્યો

288 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 2850 નવીનતમ કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો કેનેડા PR માટે અરજી કરવા માટે 2,850 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે
287 ફેબ્રુઆરી 29, 2024 ફ્રેન્ચ ભાષાની નિપુણતા 2500 એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી લીપ યર ડ્રો: કેનેડા 2,500 ફેબ્રુઆરી, 29 ના રોજ 2024 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે
286 ફેબ્રુઆરી 28, 2024 તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,470 જનરલ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 1,470 ના CRS સ્કોર સાથે 534 ITA જારી કરે છે
285 ફેબ્રુઆરી 16, 2024 કૃષિ અને કૃષિ-ખાદ્ય વ્યવસાયો  150 એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો એગ્રીકલ્ચર અને એગ્રી-ફૂડ વ્યવસાયમાં 150 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે
284 ફેબ્રુઆરી 14, 2024 હેલ્થકેર વ્યવસાયો 3,500  એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી હેલ્થકેર કેટેગરી-આધારિત ડ્રોમાં 3,500 ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપે છે
283 ફેબ્રુઆરી 13, 2024 તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,490 નવીનતમ કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રોએ 1490 ઉમેદવારોને કેનેડા PR માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે
282 ફેબ્રુઆરી 1, 2024 ફ્રેન્ચ ભાષાની નિપુણતા 7,000 સૌથી મોટો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો! ફ્રેન્ચ ભાષા કેટેગરીમાં જારી કરાયેલા 7,000 ITA
280 જાન્યુઆરી ૫, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,040 નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો 1040 ઉમેદવારોને કેનેડા PR માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપે છે
279 જાન્યુઆરી ૫, ૨૦૨૧ તમામ કાર્યક્રમ ડ્રો 1,510 2024 નો પ્રથમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો: કેનેડા 1510 કુશળ કામદારોને આમંત્રણ આપે છે

આગામી એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો ક્યારે છે?

આગામી ડ્રોની અપેક્ષા વધુ છે. આગામી ડ્રો વિશે માહિતગાર રહેવા માટે, કૃપા કરીને અપડેટ્સ માટે અમારી વેબસાઇટ નિયમિતપણે તપાસો. લાક્ષણિક પેટર્નમાં દર બે અઠવાડિયે બુધવારે ડ્રોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આ પેટર્નમાંથી વિચલનો થઈ શકે છે. 


કેનેડા ઇમિગ્રેશન - એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી

PR વિઝા સાથે દેશમાં સ્થાયી થવા ઈચ્છતા વ્યક્તિઓ માટે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી દ્વારા કેનેડા ઈમિગ્રેશન એ સૌથી અગ્રણી માર્ગ છે. તે પોઈન્ટ-આધારિત સિસ્ટમ છે જે કુશળતા, કાર્ય અનુભવ, કેનેડિયન રોજગાર સ્થિતિ અને પ્રાંતીય/પ્રાદેશિક નોમિનેશનના આધારે પોઈન્ટ ફાળવે છે.

તમારો CRS સ્કોર જેટલો ઊંચો છે, તે માટે અરજી કરવા માટેનું આમંત્રણ (ITA) મેળવવાની તમારી તકો એટલી જ વધારે છે. કેનેડામાં કાયમી રહેઠાણ. જે ઉમેદવારો તેમની કેનેડા PR અરજીઓ સબમિટ કરવા માટે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પસંદ કરે છે તેમને પસંદગીની વધુ તકો મળે છે. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી અરજીઓ 12 મહિના માટે માન્ય છે અને 6-12 મહિનામાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ માટે તમારી રુચિની અભિવ્યક્તિની નોંધણી Y-Axis, અગ્રણી અને ભારતમાં શ્રેષ્ઠ ઇમિગ્રેશન સલાહકારો, જે તમને તમારા દરેક પગલામાં માર્ગદર્શન આપે છે કેનેડા ઇમિગ્રેશન પ્રક્રિયા. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી નીચેના સંઘીય આર્થિક કાર્યક્રમોથી સંબંધિત કેનેડા PR એપ્લિકેશનનું સંચાલન કરે છે: 

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એ સંભવિત કુશળ વિદેશી કામદારો માટે વધુ પારદર્શક બનેલો સુવ્યવસ્થિત ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ છે. પ્રોગ્રામની મુખ્ય વિગતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • એક ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ કે જેમાં અરજદારો પર કોઈ મર્યાદા નથી અને તે આખા વર્ષ દરમિયાન ખુલ્લો રહે છે.
 • આ પ્રોગ્રામ માત્ર ફેડરલ સ્કિલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ, ફેડરલ સ્કિલ્ડ ટ્રેડર્સ પ્રોગ્રામ અને કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસ ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામને લાગુ પડે છે.
 • TEER કેટેગરી 0, 1, 2, અને 3 માં ઉલ્લેખિત કોઈપણ નોકરી માટે તમારે રુચિની અભિવ્યક્તિ સબમિટ કરવી પડશે અને અરજદાર તરીકે અરજી કરવી પડશે.
 • તમારી પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન પોઈન્ટના આધારે કરવામાં આવશે અને અરજદાર પૂલમાં મૂકવામાં આવશે.
 • કેનેડિયન પ્રાંતો અને નોકરીદાતાઓ આ પૂલને ઍક્સેસ કરશે અને તેમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પ્રતિભા શોધશે.
 • સૌથી વધુ પોઈન્ટ ધારકોને કેનેડા PR માટે અરજી કરવા માટેનું આમંત્રણ મોકલવામાં આવે છે.
 • જારી કરાયેલ ITA ની સંખ્યા કેનેડા ઇમિગ્રેશન લેવલ પ્લાન પર આધારિત છે.

કેનેડા આમંત્રિત કરવાની યોજના ધરાવે છે 1.5 સુધીમાં 2026 મિલિયન ઇમિગ્રન્ટ્સ. 2023-25 ​​માટે કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઇમિગ્રેશન લેવલ પ્લાન નીચે આપેલ છે: 
 

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઇમિગ્રેશન લેવલ પ્લાન 
કાર્યક્રમ 2024 2025 2026
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી 110,770 117,550  117,550 


કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી - જાણવા જેવી 5 બાબતો

 • સ્કોર: નવીનતમ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો CRS સ્કોર – 676.
 • કિંમત: CAD 2300/ અરજદાર; યુગલો માટે, તે CAD 4,500 છે.
 • મંજૂરી સમય: 6 થી 8 મહિના.
 • રહેઠાણની લંબાઈ: 5 વર્ષ.
 • સરળ છે કે નહીં: ઉચ્ચતમ રેન્કિંગ ધરાવતા ઉમેદવારોને ITA જારી કરવામાં આવે છે.


આમંત્રણોના વર્ગ-આધારિત રાઉન્ડનો પરિચય

31 મે, 2023 ના રોજ પ્રકાશિત થયેલા તાજેતરના અપડેટ મુજબ, IRCC આ વર્ષમાં નીચેના 6 ક્ષેત્રોમાં કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઉમેદવારોને આમંત્રિત કરશે:

 • ફ્રેન્ચ ભાષા પ્રાવીણ્ય અથવા કામનો અનુભવ
 • સ્વાસ્થ્ય કાળજી
 • STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) વ્યવસાયો
 • વેપાર (સુથાર, પ્લમ્બર અને કોન્ટ્રાક્ટર)
 • ટ્રાન્સપોર્ટ
 • કૃષિ અને એગ્રી-ફૂડ

*વધુ માહિતી માટે, આ પણ વાંચો -  IRCC એ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઉમેદવારો માટે 6 નવી શ્રેણીઓની જાહેરાત કરી છે. હવે તમારા EOI નોંધણી કરો!

 

CRS સ્કોર કેલ્ક્યુલેટર 

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ વ્યાપક રેન્કિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશન્સ નક્કી કરે છે. આ CRS સ્કોર કેલ્ક્યુલેટર છ પરિબળોના આધારે મૂલ્યાંકન કરે છે અને પોઈન્ટ આપે છે. સૌથી વધુ સ્કોર મેળવનાર ઉમેદવારો પાસે PR વિઝા સાથે કેનેડામાં સ્થળાંતર કરવાની વધુ તકો હોય છે. પોઈન્ટ સ્કેલનો મહત્તમ સ્કોર 1200 છે અને તે નીચેના પરિબળો પર તમારું અને તમારા જીવનસાથી (જો કોઈ હોય તો)નું મૂલ્યાંકન કરે છે:

 • ઉંમર
 • શિક્ષણનું ઉચ્ચતમ સ્તર
 • ભાષા કૌશલ્ય
 • કેનેડિયન કામનો અનુભવ
 • અન્ય કામનો અનુભવ
 • કૌશલ્ય પરિવહનક્ષમતા
 • અન્ય પરિબળો
1. મુખ્ય/માનવ મૂડી પરિબળો
ઉંમર જીવનસાથી સાથે એક
17 0 0
18 90 99
19 95 105
20-29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
> 45 0 0
શિક્ષણનું સ્તર જીવનસાથી સાથે એક
માધ્યમિક શાળા (ઉચ્ચ શાળા) ઓળખપત્ર 28 30
1-વર્ષ પોસ્ટ-સેકન્ડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર 84 90
2-વર્ષ પોસ્ટ-સેકન્ડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર 91 98
≥3-વર્ષ પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર અથવા સ્નાતકની ડિગ્રી 112 120
2 પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્રો (એક ઓછામાં ઓછું 3 વર્ષનું હોવું જોઈએ) 119 128
માસ્ટર્સ અથવા એન્ટ્રી-ટુ-પ્રેક્ટિસ વ્યાવસાયિક ડિગ્રી 126 135
ડોક્ટરેટ / પીએચડી 140 150
ભાષાની નિપુણતા જીવનસાથી સાથે એક
પ્રથમ સત્તાવાર ભાષા ક્ષમતા દીઠ ક્ષમતા દીઠ
સીએલબી 4 અથવા 5 6 6
સીએલબી 6 8 9
સીએલબી 7 16 17
સીએલબી 8 22 23
સીએલબી 9 29 31
સીએલબી 10 અથવા વધુ 32 34
બીજી સત્તાવાર ભાષા  ક્ષમતા દીઠ ક્ષમતા દીઠ
સીએલબી 5 અથવા 6 1 1
સીએલબી 7 અથવા 8 3 3
સીએલબી 9 અથવા વધુ 6 6
ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજી બંને માટે વધારાના પોઈન્ટ    
ફ્રેન્ચમાં CLB 7 અથવા વધુ અને અંગ્રેજીમાં CLB 4 અથવા તેનાથી ઓછું (અથવા કોઈ નહીં). 25 25
ફ્રેન્ચમાં CLB 7 કે તેથી વધુ અને અંગ્રેજીમાં CLB 5 કે તેથી વધુ 50 50
કેનેડિયન કામનો અનુભવ જીવનસાથી સાથે એક
0-1 વર્ષ 0 0
1 વર્ષ 35 40
2 વર્ષ 46 53
3 વર્ષ 56 64
4 વર્ષ 63 72
Years 5 વર્ષ 70 80
2. જીવનસાથી અથવા સામાન્ય-કાયદા ભાગીદાર પરિબળો
શિક્ષણનું સ્તર જીવનસાથી સાથે એક
માધ્યમિક શાળા (ઉચ્ચ શાળા) કરતાં ઓછું પ્રમાણપત્ર 0 NA
માધ્યમિક શાળા (ઉચ્ચ શાળા) ઓળખપત્ર 2 NA
1-વર્ષ પોસ્ટ-સેકન્ડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર 6 NA
2-વર્ષ પોસ્ટ-સેકન્ડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર 7 NA
≥3-વર્ષ પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્ર અથવા બેચલર ડિગ્રી 8 NA
2 અથવા વધુ પોસ્ટ-સેકન્ડરી પ્રોગ્રામ ઓળખપત્રો (એક ઓછામાં ઓછું 3 વર્ષનું હોવું જોઈએ) 9 NA
માસ્ટર્સ અથવા એન્ટ્રી-ટુ-પ્રેક્ટિસ વ્યાવસાયિક ડિગ્રી 10 NA
ડોક્ટરેટ / પીએચડી 10 NA
ભાષાની નિપુણતા જીવનસાથી સાથે એક
પ્રથમ સત્તાવાર ભાષા ક્ષમતા દીઠ NA
સીએલબી 5 અથવા 6 1 NA
સીએલબી 7 અથવા 8 3 NA
CLB ≥ 9 5 NA
કેનેડિયન કામનો અનુભવ જીવનસાથી સાથે એક
1 વર્ષથી ઓછા 0 NA
1 વર્ષ 5 NA
2 વર્ષ 4 NA
3 વર્ષ 8 NA
4 વર્ષ 9 NA
Years 5 વર્ષ 10 NA
3. કૌશલ્ય પરિવહનક્ષમતા પરિબળો
શિક્ષણ અને ભાષા જીવનસાથી સાથે એક
≥ 1 વર્ષની પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ડિગ્રી + CLB 7 અથવા 8 13 13
2 પોસ્ટ-સેકંડરી ડિગ્રી/માસ્ટર/પીએચડી + CLB 7 અથવા 8 25 25
≥ 1 વર્ષની પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ડિગ્રી + દરેક ક્ષમતામાં CLB 9 25 25
દરેક ક્ષમતામાં 2 પોસ્ટ-સેકંડરી ડિગ્રી/માસ્ટર/પીએચડી + CLB 9 50 50
શિક્ષણ અને કેનેડિયન કાર્ય અનુભવ જીવનસાથી સાથે એક
≥ 1 વર્ષ પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ડિગ્રી + 1 વર્ષ કેનેડિયન કાર્ય અનુભવ 13 13
2 પોસ્ટ-સેકંડરી ડિગ્રી/માસ્ટર/પીએચ.ડી. + 1-વર્ષ કેનેડિયન કામનો અનુભવ 25 25
≥ 1 વર્ષ પોસ્ટ-સેકંડરી પ્રોગ્રામ ડિગ્રી + 2-વર્ષ કેનેડિયન કાર્ય અનુભવ 25 25
2 પોસ્ટ-સેકન્ડરી ડિગ્રી/માસ્ટર/પીએચડી + 2-વર્ષ કેનેડિયન કામનો અનુભવ 50 50
વિદેશી કામનો અનુભવ અને ભાષા જીવનસાથી સાથે એક
1-2 વર્ષ + CLB 7 અથવા 8 13 13
≥ 3 વર્ષ + CLB 7 અથવા 8 25 25
1-2 વર્ષ + CLB 9 અથવા વધુ 25 25
≥ 3 વર્ષ + CLB 9 અથવા વધુ 50 50
વિદેશી કાર્ય અનુભવ અને કેનેડિયન કાર્ય અનુભવ જીવનસાથી સાથે એક
1-2 વર્ષનો વિદેશી કામનો અનુભવ + 1-વર્ષનો કેનેડિયન કામનો અનુભવ 13 13
≥ 3 વર્ષનો વિદેશી કામનો અનુભવ + 1-વર્ષનો કેનેડિયન કામનો અનુભવ 25 25
1-2 વર્ષનો વિદેશી કામનો અનુભવ + 2-વર્ષનો કેનેડિયન કામનો અનુભવ 25 25
≥ 3 વર્ષનો વિદેશી કામનો અનુભવ + 2-વર્ષનો કેનેડિયન કામનો અનુભવ 50 50
લાયકાત અને ભાષાનું પ્રમાણપત્ર જીવનસાથી સાથે એક
લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર + CLB 5, ≥ 1 CLB 7 25 25
તમામ ભાષા ક્ષમતાઓ પર લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર + CLB 7 50 50
4. પ્રાંતીય નામાંકન અથવા રોજગારની ઓફર
પ્રાંતીય નામાંકન જીવનસાથી સાથે એક
પ્રાંતીય નોમિની પ્રમાણપત્ર 600 600
કેનેડિયન કંપની તરફથી રોજગારની ઓફર જીવનસાથી સાથે એક
રોજગારની લાયકાત ઓફર - NOC TEER 0 મુખ્ય જૂથ 00 50 50
રોજગારની લાયકાતની ઑફર - NOC TEER 1, 2 અથવા 3, અથવા મુખ્ય જૂથ 0 સિવાય અન્ય કોઈપણ TEER 00 50 50
5. વધારાના પોઈન્ટ
કેનેડામાં માધ્યમિક પછીનું શિક્ષણ જીવનસાથી સાથે એક
1 અથવા 2 વર્ષનાં ઓળખપત્રો 15 15
3 વર્ષ કે તેથી વધુ સમયનું પ્રમાણપત્ર, માસ્ટર અથવા પીએચડી 30 30
કેનેડામાં બહેન જીવનસાથી સાથે એક
કેનેડામાં બહેન કે જેઓ 18+ થી વધુ છે, કેનેડિયન PR અથવા નાગરિક, કેનેડામાં રહે છે 15 15


કેનેડા EE પ્રોગ્રામના લાભો

 • આ ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામનો મુખ્ય ફાયદો તેની પારદર્શિતા છે. અરજદારોને કાયમી રહેઠાણ માટે અરજી કરવા માટેના આમંત્રણ (ITA) માટે લાયક બનવા માટે તેમને CRS પોઈન્ટ્સ જાણવા મળશે.
 • ITA માટે ક્વોલિફાય થવા માટે ઉમેદવારોએ લઘુત્તમ સ્કોર મેળવવો જોઈએ તે જાણવું જોઈએ. જો તેઓ ચિહ્નિત ન કરે, તો તેઓ હંમેશા તેમના CRS સ્કોરને સુધારવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે અથવા અન્ય CRS વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકે છે.
 • તેઓ તેમના ભાષા પરીક્ષણ પરિણામોમાં સુધારો કરવા, વધારાના કામનો અનુભવ મેળવવા અથવા કેનેડામાં અભ્યાસ, અથવા એ માટે અરજી કરો પ્રાંતીય નામાંકન કાર્યક્રમ.
 • ઉચ્ચ સ્તરનું શિક્ષણ, અંગ્રેજી (IELTS/CELPIP/PTE) અથવા ફ્રેન્ચ અથવા બંનેમાં ભાષા પ્રાવીણ્ય ધરાવતા યુવાન ઉમેદવારો અથવા કેનેડિયન અનુભવ ધરાવતા (કર્મચારીઓ અથવા વિદ્યાર્થીઓ) ઉચ્ચ CRS સ્કોર સુધી પહોંચવાની અને પસંદગી પામવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી સિસ્ટમ.
 • પ્રાંતીય નોમિનેશન ધરાવતા ઉમેદવારોને વધારાના 600 પોઈન્ટ્સ મળશે. કેનેડામાં નોકરીની ઓફર ધરાવતા લોકો અથવા ત્યાં રહેતા ભાઈ-બહેનો વધારાના પોઈન્ટ માટે પાત્ર છે.

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પાત્રતા

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટેની લાયકાતની આવશ્યકતા 67માંથી 100 પોઈન્ટ્સની છે. તમારે તમારા PR વિઝા માટે અરજી કરવા માટે વિવિધ પાત્રતા માપદંડો હેઠળ ઓછામાં ઓછા 67 પોઈન્ટ મેળવવાની જરૂર પડશે. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પાત્રતા પોઈન્ટ કેલ્ક્યુલેટર નીચેના માપદંડો પર આધારિત છે:

 • ઉંમર: જો તમે 18-35 વર્ષની વચ્ચે હોવ તો તમે મહત્તમ પોઈન્ટ મેળવી શકો છો. આ ઉંમરથી ઉપરના લોકો ઓછા પોઈન્ટ મેળવશે.
 • શિક્ષણ: તમારી લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત કેનેડામાં ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ સ્તર જેટલી હોવી આવશ્યક છે. શૈક્ષણિક લાયકાતનું ઉચ્ચ સ્તર એટલે વધુ પોઈન્ટ.
 • કામનો અનુભવ: ન્યૂનતમ પોઈન્ટ મેળવવા માટે તમારી પાસે ઓછામાં ઓછો એક વર્ષનો કામનો અનુભવ હોવો જોઈએ. જો તમારી પાસે વધુ વર્ષોનો કામનો અનુભવ છે, તો તમને વધુ પોઈન્ટ મળશે.
 • ભાષાની ક્ષમતા: અરજી કરવા અને લઘુત્તમ પોઈન્ટ મેળવવા માટે લાયક બનવા માટે તમારી પાસે તમારા IELTS માં CLB 6 ની સમકક્ષ ઓછામાં ઓછા 7 બેન્ડ હોવા આવશ્યક છે. ઉચ્ચ સ્કોર એટલે વધુ પોઈન્ટ.
 • અનુકૂલનક્ષમતા: જો તમારા પરિવારના સભ્યો અથવા નજીકના સંબંધીઓ કેનેડામાં રહેતા હોય અને જ્યારે તમે ત્યાં જશો ત્યારે તમને ટેકો આપી શકશે તો તમે અનુકૂલનક્ષમતા પરિબળ પર દસ પોઈન્ટ મેળવી શકો છો. જો તમારી પત્ની અથવા કાનૂની ભાગીદાર તમારી સાથે કેનેડામાં સ્થળાંતર કરવા તૈયાર હોય તો તમે પોઈન્ટ પણ મેળવી શકો છો.
 • ગોઠવાયેલ રોજગાર: કેનેડિયન એમ્પ્લોયર તરફથી માન્ય નોકરીની ઓફર તમને દસ પોઈન્ટ્સ માટે હકદાર બનાવે છે.

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી જરૂરીયાતો

 • છેલ્લા 1 વર્ષમાં કુશળ વ્યવસાયમાં 10-વર્ષનો કાર્ય અનુભવ.
 • ન્યૂનતમ CLB સ્કોર – 7 (અંગ્રેજી અથવા ફ્રેન્ચમાં).
 • શિક્ષણ ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન (ECA).

 

મહત્વની જાહેરાત: PTE કોર (અંગ્રેજીનો પીયર્સન ટેસ્ટ) હવે IRCC દ્વારા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ્સ માટે સ્વીકારવામાં આવે છે.

પીટીઇ કોર, અંગ્રેજીની પીયર્સન ટેસ્ટ હવે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ્સ માટે ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીસ એન્ડ સિટીઝનશિપ કેનેડા (આઈઆરસીસી) દ્વારા સત્તાવાર રીતે સ્વીકૃત અને અધિકૃત છે.

PTE કોર શું છે?

PTE કોર એ કમ્પ્યુટર આધારિત અંગ્રેજી કસોટી છે જે એક જ ટેસ્ટમાં સામાન્ય વાંચન, બોલવા, લખવા અને સાંભળવાની કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

કી વિગતો:

 • સમગ્ર ભારતમાં 35 પરીક્ષણ કેન્દ્રો છે
 • બુકિંગ ખુલ્લું છે અને પરીક્ષણો માટેની તારીખો ઉપલબ્ધ છે
 • પરીક્ષણ માટેની ફી: CAD $275 (કર સહિત)
 • માનવીય કુશળતા અને AI સ્કોરિંગના સંયોજન દ્વારા બાયસનું જોખમ ઘટે છે
 • આ કસોટી કસોટી કેન્દ્ર પર અજમાવવાની છે, અને તે સંપૂર્ણપણે કોમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી છે
 • પરીક્ષણ પરિણામો 2 દિવસમાં જાહેર કરવામાં આવે છે
 • માન્યતા અવધિ: ટેસ્ટ સ્કોર્સ ટેસ્ટ પરિણામની તારીખથી 2 વર્ષ માટે માન્ય છે. કાયમી રહેઠાણ માટેની અરજી સબમિટ કરવામાં આવે તે દિવસે તેઓ હજુ પણ માન્ય હોવા જોઈએ
 • કેનેડિયન લેંગ્વેજ બેન્ચમાર્ક્સ (CLB) નો ઉપયોગ ભાષા પ્રાવીણ્ય સ્તર નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવશે
 • પરીક્ષણ પરિણામોનો ઉપયોગ દરેક ક્ષમતા માટે CLB સ્તર નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવશે

CLB સ્તર અને એનાયત પોઈન્ટ વિશે:

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ: ફેડરલ કુશળ કામદાર કાર્યક્રમ

ભાષા કસોટી: PTE કોર: અંગ્રેજીની પીયર્સન ટેસ્ટ

મુખ્ય અરજદાર માટે પ્રથમ સત્તાવાર ભાષા (મહત્તમ 24 પોઈન્ટ).

CLB સ્તર

બોલતા

સાંભળી

વાંચન

લેખન

ક્ષમતા દીઠ પોઈન્ટ

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

8

76-83

71-81

69-77

79-87

5

9

84-88

82-88

78-87

88-89

6

10 અને વધુ

89+

89+

88+

90+

6

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

નૉૅધ: ફેડરલ સ્કિલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ માટેના મુખ્ય અરજદારે કેનેડિયન લેંગ્વેજ બેન્ચમાર્ક (CLB) 7 માં સૂચિબદ્ધ ચારેય કૌશલ્યો માટે ન્યૂનતમ સ્તરને પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે.

જો કે, ક્લાયન્ટની પ્રોફાઇલના આધારે, કેનેડિયન લેંગ્વેજ બેન્ચમાર્ક (CLB) 7 અને ફેડરલ સ્કીલ્ડ વર્કર પ્રોગ્રામ માટે લાયક બનવા માટે જરૂરી પોઈન્ટ્સ અલગ અલગ હશે.

 

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ બનાવવી

પગલું 1: તમારું ECA પૂર્ણ કરો

જો તમે તમારું શિક્ષણ કેનેડાની બહાર કર્યું હોય, તો તમારે તમારું શિક્ષણ મેળવવું જોઈએ શૈક્ષણિક ઓળખપત્ર આકારણી અથવા ECA. ECA સાબિત કરે છે કે તમારી શૈક્ષણિક લાયકાતો કેનેડિયન શૈક્ષણિક પ્રણાલીમાં માન્યતા પ્રાપ્ત વ્યક્તિઓ જેટલી છે. ECA ની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે NSDC અને લાયકાતની તપાસ વૈકલ્પિક છે.

પગલું 2: તમારી ભાષા ક્ષમતા પરીક્ષણો પૂર્ણ કરો

આગળનું પગલું જરૂરી અંગ્રેજી ભાષા પ્રાવીણ્ય પરીક્ષણો પૂર્ણ કરવાનું છે. IELTS માં લઘુત્તમ સ્કોર 6 બેન્ડ છે, જે CLB 7 ની સમકક્ષ છે. અરજી કરતી વખતે તમારો ટેસ્ટ સ્કોર 2 વર્ષથી ઓછો જૂનો હોવો જોઈએ.

જો તમે ફ્રેંચ ભાષા જાણતા હોવ તો તમારી પાસે અન્ય અરજદારો પર એક ધાર હશે. ટેસ્ટ ડી ઈવેલ્યુએશન ડી ફ્રાન્સીઅન્સ (TEF) જેવી ફ્રેન્ચ ભાષાની કસોટીઓ તમારી ભાષામાં પ્રાવીણ્ય સાબિત કરશે.

પગલું 3: તમારી એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ બનાવો

પ્રથમ, તમારે તમારી ઑનલાઇન એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ બનાવવી પડશે. પ્રોફાઇલમાં તમારી ઉંમર, કાર્ય અનુભવ, શિક્ષણ, ભાષા કૌશલ્ય વગેરે વિશેની વિગતો શામેલ હોવી જોઈએ. તમને આ વિગતોના આધારે સ્કોર બેઝ આપવામાં આવશે.

જો તમે જરૂરી પોઈન્ટ મેળવીને લાયક છો, તો તમે તમારી પ્રોફાઇલ સબમિટ કરી શકો છો. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલમાં આનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

પગલું 4: તમારા CRS સ્કોરની ગણતરી કરો

જો તમારી પ્રોફાઇલ તેને એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલમાં બનાવે છે, તો તેને કોમ્પ્રિહેન્સિવ રેન્કિંગ સિસ્ટમ (CRS) સ્કોરના આધારે ક્રમ આપવામાં આવે છે. ઉંમર, કામનો અનુભવ, અનુકૂલનક્ષમતા વગેરે જેવા માપદંડો તમારો CRS સ્કોર નક્કી કરે છે. જો તમારી પાસે જરૂરી CRS સ્કોર હોય તો તમારી પ્રોફાઇલ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલમાં સામેલ થઈ જાય છે. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ હેઠળ અરજી કરવા માટે તમારી પાસે 67માંથી ઓછામાં ઓછા 100 પોઈન્ટ્સ હોવા જરૂરી છે. શિક્ષણ, અને ભાષા કૌશલ્ય.

 પગલું 5: અરજી કરવા માટે તમારું આમંત્રણ મેળવો (ITA)

જો તમારી પ્રોફાઇલ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલમાંથી પસંદ કરવામાં આવે છે, તો તમને કેનેડિયન સરકાર તરફથી ITA મળશે જે પછી તમે તમારા PR વિઝા માટે દસ્તાવેજીકરણ શરૂ કરી શકો છો. 

 
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ્સ
પાત્રતા પરિબળો ફેડરલ કુશળ કામદાર કાર્યક્રમ કેનેડિયન અનુભવ વર્ગ ફેડરલ સ્કિલ્ડ ટ્રેડ્સ પ્રોગ્રામ
ભાષા કુશળતા (અંગ્રેજી અથવા ફ્રેન્ચ કુશળતા) ✓CLB 7 CLB 7 જો તમારું TEER 0 અથવા 1 હોય બોલવા અને સાંભળવા માટે CLB 5
CLB 5 જો તમારું TEER 2 વાંચન અને લેખન માટે CLB 4
કાર્ય અનુભવ (પ્રકાર/સ્તર) TEER 0,1, 2,3 TEER 0,1, 2, 3 માં કેનેડિયન અનુભવ કુશળ વેપારમાં કેનેડિયન અનુભવ
છેલ્લા 10 વર્ષમાં સતત એક વર્ષ છેલ્લા 3 વર્ષમાં કેનેડામાં એક વર્ષ છેલ્લા 5 વર્ષમાં બે વર્ષ
નોકરી ની તક નોકરીની ઓફર માટે પસંદગી માપદંડ (FSW) પોઈન્ટ. લાગુ નથી ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષ માટે પૂર્ણ-સમયની નોકરીની ઑફર
શિક્ષણ માધ્યમિક શિક્ષણ જરૂરી છે. લાગુ નથી લાગુ નથી
તમારા પોસ્ટ-સેકંડરી શિક્ષણ માટે વધારાના પોઈન્ટ.
IRCC સમય રેખાઓ ECA ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન: નિયુક્ત અધિકારીઓને 8 થી 20 અઠવાડિયામાં દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી.
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ: એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ સબમિશનની તારીખથી 1 વર્ષ માટે માન્ય છે.
PR એપ્લિકેશન: ITA ક્લાયંટ પ્રાપ્ત કર્યા પછી 60 દિવસની અંદર સહાયક દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાના રહેશે.
PR વિઝા: PR અરજી સબમિટ કર્યા પછી વિઝા પ્રક્રિયાનો સમય 6 મહિનાનો છે.
PR વિઝા: PR વિઝા 5 વર્ષ માટે માન્ય છે


ITA કેનેડા 

IRCC નિયમિત સમયાંતરે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો રાખે છે. દરેક ડ્રોમાં અલગ-અલગ કટ-ઓફ સ્કોર હોય છે. CRS સ્કોર ધરાવતા અરજદારોને કટઓફ સ્કોરની બરાબર અથવા તેથી વધુ ITA પ્રાપ્ત થશે. એક્સપ્રેસમાં લાંબી હાજરી ધરાવતા ઉમેદવારો

ITA પ્રાપ્ત કર્યા પછી મારે શું કરવું જોઈએ

એકવાર તમે ITA મેળવ્યા પછી, તમારે એક સંપૂર્ણ અને સાચી અરજી સબમિટ કરવી પડશે જેના માટે તમને 60 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે. જો તમે 60 દિવસની અંદર આમ કરવામાં નિષ્ફળ થશો, તો તમારું આમંત્રણ રદબાતલ થઈ જશે. તેથી, તમારે ચોક્કસ અરજી સબમિટ કરવા માટે આ સમયનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

તમારી કેનેડા PR અરજી સબમિટ કરો

ITA પ્રાપ્ત કર્યા પછી, ઉમેદવારોએ જાણવાની જરૂર છે કે તેઓ કેનેડા PR વિઝા માટે અરજી કરવા માટે કયા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ (FSWP, FSTP, PNP અથવા CEC) હેઠળ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારોને તેઓએ જે પ્રોગ્રામ માટે અરજી કરી છે તેના માટે ચોક્કસ જરૂરિયાતોની ચેકલિસ્ટ પ્રાપ્ત થશે. જરૂરિયાતોની સામાન્ય ચેકલિસ્ટ નીચે આપેલ છે: 

 • અંગ્રેજી ભાષાના પરીક્ષાનું પરિણામ
 • નાગરિક સ્થિતિ જેમ કે તમારું જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • તમારી શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓનો પુરાવો
 • તમારા કામના અનુભવનો પુરાવો
 • તબીબી પ્રમાણપત્ર
 • પોલીસ ક્લિયરન્સ પ્રમાણપત્ર
 • ભંડોળનો પુરાવો
 • ફોટા

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ફી

 • ભાષા પરીક્ષણો: $300
 • શૈક્ષણિક ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન (ECA): $260
 • બાયોમેટ્રિક્સ: $85/વ્યક્તિ
 • સરકારી ફી: $1,525/પુખ્ત અને $260/બાળક
 • તબીબી તપાસ ફી: $250/પુખ્ત અને $100/બાળક
 • પોલીસ ક્લિયરન્સ પ્રમાણપત્રો: $100

એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે ભંડોળનો પુરાવો
 

પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા

વર્તમાન ભંડોળ જરૂરી છે

જરૂરી ભંડોળ (કેનેડિયન ડૉલરમાં) 28 મે, 2024થી અમલમાં આવશે

1

સીએડી 13,757

CAD 14,690

2

સીએડી 17,127

CAD 18,288

3

સીએડી 21,055

CAD 22,483

4

સીએડી 25,564

CAD 27,297

5

સીએડી 28,994

CAD 30,690

6

સીએડી 32,700

CAD 34,917

7

સીએડી 36,407

CAD 38,875

જો 7 થી વધુ લોકો, કુટુંબના દરેક વધારાના સભ્ય માટે

સીએડી 3,706

CAD 3,958

વાત કરવી વાય-ધરી કેનેડામાં સ્થળાંતર કરવાની તમારી તકોનું મૂલ્યાંકન કરવા અને જાણકાર નિર્ણય લેવા.

*જોબ સર્ચ સર્વિસ હેઠળ, અમે રિઝ્યૂમે રાઈટિંગ, લિંક્ડઈન ઑપ્ટિમાઇઝેશન અને રિઝ્યૂમે માર્કેટિંગ ઑફર કરીએ છીએ. અમે વિદેશી નોકરીદાતાઓ વતી નોકરીની જાહેરાત કરતા નથી અથવા કોઈ વિદેશી એમ્પ્લોયરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી. આ સેવા કોઈ પ્લેસમેન્ટ/ભરતી સેવા નથી અને નોકરીની ખાતરી આપતી નથી.

#અમારો નોંધણી નંબર B-0553/AP/300/5/8968/2013 છે અને અમે ફક્ત અમારા નોંધાયેલા કેન્દ્ર પર સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

તમારી યોગ્યતા તરત તપાસો

થોડા પ્રશ્નોના જવાબ આપો અને તમારા ઈમિગ્રેશન પોઈન્ટ્સ જાણો

પ્રેરણા શોધી રહ્યા છીએ

વૈશ્વિક ભારતીયો તેમના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે Y-Axis વિશે શું કહે છે તે શોધો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે જરૂરી ન્યૂનતમ IELTS સ્કોર કેટલો છે?
તીર-જમણે-ભરો
એકવાર તમે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પૂલ દ્વારા તમારું ITA મેળવો તે પછી તમારે તમારી PR અરજી સાથે કયા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાના રહેશે?
તીર-જમણે-ભરો
કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે કેટલા પોઈન્ટની જરૂર છે?
તીર-જમણે-ભરો
કેનેડા એક્સપ્રેસ પ્રવેશ માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?
તીર-જમણે-ભરો
હું કેનેડા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?
તીર-જમણે-ભરો
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી દ્વારા કેનેડામાંથી ITA મેળવ્યા પછી આગળનું પગલું શું છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું મારે કેનેડા પીઆર અથવા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા અથવા મારી જાતે અરજી કરવી જોઈએ?
તીર-જમણે-ભરો
શું કેનેડા માટે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પીઆર વિઝા હેઠળ જીવનસાથી માટે IELTS ફરજિયાત છે?
તીર-જમણે-ભરો
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી દ્વારા નોકરીની ઓફર વિના કેનેડિયન PR મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ?
તીર-જમણે-ભરો
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી દ્વારા કેનેડા વિદેશી નાગરિકોને કેમ સ્વીકારે છે?
તીર-જમણે-ભરો
કેનેડાની એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી સિસ્ટમ શું છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે જોબ ઑફર ફરજિયાત છે?
તીર-જમણે-ભરો
જો મારી પાસે માન્ય જોબ ઓફર હોય તો મને કેટલા CRS પોઈન્ટ્સ મળશે?
તીર-જમણે-ભરો
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્રો કેટલી વાર યોજાય છે?
તીર-જમણે-ભરો
જો મારી પસંદગી થાય, તો મને અરજી કરવા માટે કેટલો સમય મળશે?
તીર-જમણે-ભરો
તીર-જમણે-ભરો
કેનેડિયન નાગરિક બનવા માટે લાયકાતની આવશ્યકતાઓ શું છે?
તીર-જમણે-ભરો
કેનેડિયન નાગરિકત્વ માટે પ્રોસેસિંગ સમય કેટલો છે?
તીર-જમણે-ભરો
તીર-જમણે-ભરો
શું એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી હેઠળ અરજી કરવા માટે શૈક્ષણિક ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન જરૂરી છે?
તીર-જમણે-ભરો
જો હું મૂળ અંગ્રેજી અથવા ફ્રેન્ચ બોલી શકું તો પણ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી માટે ભાષાની પરીક્ષા શા માટે લેવી જરૂરી છે?
તીર-જમણે-ભરો
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોગ્રામ હેઠળ અરજી કરવા માટે કઈ ભાષાની કસોટીઓ લઈ શકાય છે?
તીર-જમણે-ભરો
જો ઉમેદવાર પાસે 2 કે તેથી વધુ ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા હોય તો તે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી હેઠળ વધુ પોઈન્ટ કેવી રીતે મેળવી શકે?
તીર-જમણે-ભરો