ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ, કામ અને સ્થાયી થાઓ

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

15
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ, કામ અને સ્થાયી થવું

ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી (સબક્લાસ 485) વિઝા એ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે કામચલાઉ પરમિટ છે જેમણે વિદ્યાર્થી વિઝા છેલ્લા 6 મહિનામાં. અન્યથી વિપરીત ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સ્થળાંતર વિઝા, ગ્રેજ્યુએટ વર્ક વિઝા અરજદારોનું ઝડપથી મૂલ્યાંકન કરવા માટે સરળ પ્રક્રિયા ધરાવે છે કારણ કે તેમાંના મોટાભાગના લોકો પહેલેથી જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં નોંધપાત્ર સમય પસાર કરી ચૂક્યા છે. Y-Axis તમારી ગ્રેજ્યુએટ વર્ક વિઝા એપ્લિકેશનમાં તમને મદદ કરીને તમારા ઓસ્ટ્રેલિયન શિક્ષણનો લાભ લેવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે. અમારી ટીમો આ વિઝાના તમામ પાસાઓમાં સારી રીતે વાકેફ છે અને સફળતાની ઉચ્ચતમ તકો સાથે એપ્લિકેશન પેકેજ બનાવવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે.

સપ્ટેમ્બર 2022 માં ઑસ્ટ્રેલિયન સરકારની નોકરીઓ અને કૌશલ્ય સમિટનું મુખ્ય પરિણામ એ ચકાસાયેલ કૌશલ્યની અછતવાળા ક્ષેત્રોમાં પસંદગીની ડિગ્રી ધરાવતા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્નાતકો માટે અભ્યાસ પછીના કાર્ય અધિકારોના બે વર્ષના વિસ્તરણની જાહેરાત હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્નાતકો માટે અભ્યાસ પછીના કામના અધિકારો આનાથી વધારવામાં આવશે: (નોંધ કરો કે આ ફક્ત વ્યવસાયોની સૂચિ સાથે સંબંધિત પાત્ર લાયકાતોને લાગુ પડે છે અને લાયકાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે- જેમાં IT/એન્જિનિયરિંગ/નર્સિંગ/મેડિકલ/ટીચિંગ સંબંધિત શામેલ છે, સૂચિનો સંદર્ભ લો નીચેની લિંક, પીએચ.ડી.ને કોઈ પ્રતિબંધ નથી).

• પસંદગીની સ્નાતકની ડિગ્રી માટે બે વર્ષથી ચાર વર્ષ.
• પસંદગીની માસ્ટર ડિગ્રી માટે ત્રણ વર્ષથી પાંચ વર્ષ.
• તમામ ડોક્ટરલ ડિગ્રી માટે ચાર વર્ષથી છ વર્ષ.

આ એક્સ્ટેંશન પાત્ર સ્નાતકો માટે અસ્થાયી ગ્રેજ્યુએટ વિઝા (સબક્લાસ 485)માં ઉમેરવામાં આવશે અથવા તે પસંદગીના વિદ્યાર્થીઓ માટે નવી વિઝા અરજી સક્ષમ કરવામાં આવશે કે જેઓ પહેલાથી જ TGV ધરાવે છે અને વધારાના બે વર્ષ માંગશે.

સરકારે કાર્યકારી જૂથની સલાહને ધ્યાનમાં લીધી છે અને માપદંડ વિશે વધુ વિગતો જાહેર કરી છે, જેમાં વ્યવસાયોની સૂચક સૂચિ અને પાત્ર લાયકાતનો સમાવેશ થાય છે. આ પગલાં 1 જુલાઈ 2023થી શરૂ થશે.

પ્રાદેશિક: આનાથી સ્નાતકો કે જેમણે અભ્યાસ કર્યો છે, કામ કર્યું છે અને પ્રાદેશિક વિસ્તારમાં રહેતા હોય તેમની પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક સ્ટ્રીમ માટે અરજી કરવાની પાત્રતાને અસર કરશે નહીં. ઉપરોક્ત વિસ્તૃત અવધિ ઉપરાંત તેઓને હજુ પણ 1-2 વર્ષનું વિસ્તરણ મળશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી વિઝા પ્રોગ્રામ વિગતો:

ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી વિઝા એ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતો અસ્થાયી વિઝા છે જે સફળ અરજદારોને ઓસ્ટ્રેલિયામાં 18 મહિનાથી 4 વર્ષ સુધી રહેવા અને કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. 24 ડિસેમ્બર 1 થી મંજૂર કરવામાં આવેલા વિઝા માટે અસ્થાયી ધોરણે વધારીને 2021 મહિના કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ બે મુખ્ય પ્રકારના વિઝા આપવામાં આવ્યા છે:
- તેમના માટે સૌથી યોગ્ય એક પસંદ કરો. આ પેટા વર્ગો છે:

 • ગ્રેજ્યુએટ વર્ક વિઝા - આ વિઝા માટે અરજી કરતા પહેલા છેલ્લા 6 મહિનાથી વિદ્યાર્થી વિઝા ધરાવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે અને કુશળ વ્યવસાયોની સૂચિમાં નામાંકિત વ્યવસાયમાં કૌશલ્ય મૂલ્યાંકન માટે અરજી કરી છે.
 • ગ્રેજ્યુએટ પોસ્ટ-સ્ટડી વિઝા - જે વિદ્યાર્થીઓએ સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તેથી વધુ માટે સ્પર્ધા કરી હોય તેમના માટે. આ વિઝા મુખ્યત્વે તમારા શૈક્ષણિક ઓળખપત્રોને જુએ છે અને તમારા વ્યવસાયને કુશળ વ્યવસાયોની સૂચિમાં સૂચિબદ્ધ કરવાની જરૂર નથી.

આ બંને પ્રકારના વિઝા હેઠળ તમે તમારા પરિવાર સાથે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગમે ત્યાં રહી શકો છો અને કામ કરી શકો છો, ઑસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કરી શકો છો અને જ્યાં સુધી તમારો વિઝા માન્ય હોય ત્યાં સુધી ઑસ્ટ્રેલિયાની અંદર અને બહાર મુસાફરી કરી શકો છો. વિઝાનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે 18 મહિનાથી 4 વર્ષ સુધીનો હોય છે. 24 ડિસેમ્બર 1થી મંજૂર કરાયેલા વિઝા માટે અસ્થાયી ધોરણે વધારીને 2021 મહિના કરવામાં આવ્યા છે

ઓસ્ટ્રેલિયા કુશળ સ્થળાંતર કાર્યક્રમ માટે પાત્રતા:

ઓસ્ટ્રેલિયા ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી (સબક્લાસ 485) વિઝા વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક ઓળખપત્રોનું મૂલ્યાંકન કરવા પર કેન્દ્રિત છે. તે ઑસ્ટ્રેલિયામાં પ્રતિભા જાળવી રાખવા માટે રચાયેલ છે અને ઑસ્ટ્રેલિયામાં કાયમી ધોરણે સ્થાયી થવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. મુખ્ય પાત્રતા માપદંડો છે:

 • તમારી ઉંમર 50 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ
 • ઓસ્ટ્રેલિયન શૈક્ષણિક ઓળખપત્રો
 • ઑસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કરવામાં 2 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય ગાળ્યા તેની વિગતો
 • તમારી અંગ્રેજી ભાષાની કુશળતા
 • તમારો વ્યવસાય કુશળ વ્યવસાયોની યાદીમાં છે કે કેમ
 • તમારા કામનો અનુભવ
 • આરોગ્ય અને પાત્રનું મૂલ્યાંકન

પાત્ર લાયકાત:

કૌશલ્ય પ્રાધાન્યતા સૂચિ પર માંગમાંના વ્યવસાયોને સંબંધિત લાયકાતો સાથે મેપ કરીને પાત્ર લાયકાતોની સૂચિ વિકસાવવામાં આવી હતી.
શ્રમ બજારમાં કોઈપણ ફેરફારોનો પ્રતિસાદ આપવા અને ઉદ્ભવતા કોઈપણ જોખમોને સંબોધવા માટે વ્યવસાયો અને લાયકાતોની સૂચિનું નિરીક્ષણ અને સમીક્ષા વાર્ષિક ધોરણે કરવામાં આવશે.
તેનો હેતુ એવો છે કે લાયકાતની યાદીમાં ભવિષ્યમાં ફેરફાર જે વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસનો લાયક અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો છે, તે વિદ્યાર્થીઓ પર પ્રતિકૂળ અસર નહીં કરે, જેને પાછળથી આ સૂચિમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે.
વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ લાયકાત સાથે સ્નાતક થાય છે જે તેઓ અભ્યાસ શરૂ કરે ત્યારે અથવા જ્યારે તેઓ અભ્યાસ પૂર્ણ કરે ત્યારે અથવા બંને, એક્સ્ટેંશન માટે પાત્ર હશે.

અસ્થાયી ગ્રેજ્યુએટ વિઝા સ્ટ્રીમનું અભ્યાસના સ્તરો માટે પુનઃ સંરેખણ-

ગ્રેજ્યુએટ વર્ક સ્ટ્રીમનું નામ બદલીને પોસ્ટ-વોકેશનલ એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ રાખવામાં આવશે.

પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક સ્ટ્રીમનું નામ બદલીને પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ રાખવામાં આવશે.

ઑસ્ટ્રેલિયન અભ્યાસની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે તમે જે લાયકાતનો ઉપયોગ કરો છો તે નક્કી કરે છે કે તમે કયા પ્રવાહ માટે અરજી કરી શકો છો. તમે લાયક છો કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે તમારી પાસે અન્ય લાયકાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

જો તમારી પાસે સહયોગી ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અથવા વેપાર લાયકાત હોય, તો તમારે પોસ્ટ-વોકેશનલ એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ માટે અરજી કરવી જોઈએ.
તમે જે લાયકાતનો ઉપયોગ કરો છો તે મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક કૌશલ્ય સૂચિ (MLTSSL) પરના તમારા નામાંકિત વ્યવસાય સાથે નજીકથી સંબંધિત હોવી જોઈએ.
જો તમારી લાયકાત ડિગ્રી લેવલ અથવા તેનાથી વધુ છે, તો તમારે પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ માટે અરજી કરવી જોઈએ.

પોસ્ટ-વોકેશનલ એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ (ભૂતપૂર્વ ગ્રેજ્યુએટ વર્ક સ્ટ્રીમ)-

પોસ્ટ-વોકેશનલ એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમના અરજદારો માટેની મહત્તમ લાયક ઉંમર અરજી સમયે 35 વર્ષ અથવા તેનાથી ઓછી થઈ જશે. હોંગકોંગ અને બ્રિટિશ નેશનલ ઓવરસીઝ પાસપોર્ટ ધારકો હજુ પણ લાયક રહેશે જો તેઓ 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હોય. ઉંમર ઘટાડાને કારણે અરજદારો હવે પોસ્ટ-વોકેશનલ એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ માટે પાત્ર નથી.

અરજદારો 18 મહિના સુધી રહેવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.

હોંગકોંગ અથવા બ્રિટિશ નેશનલ ઓવરસીઝ પાસપોર્ટ ધારકો 5 વર્ષ સુધી રહી શકશે.

પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ (ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક સ્ટ્રીમ)-

પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ અરજદારો માટે મહત્તમ પાત્ર વય અરજી સમયે 35 વર્ષ અથવા તેનાથી ઓછી થઈ જશે. હોંગકોંગ અને બ્રિટિશ નેશનલ ઓવરસીઝ પાસપોર્ટ ધારકો હજુ પણ લાયક રહેશે જો તેઓ 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હોય. અરજદારો વય ઘટાડાને કારણે પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ માટે હવે પાત્ર નથી.

'સિલેક્ટ ડિગ્રી' 2 વર્ષનું એક્સટેન્શન બંધ થઈ જશે.

રોકાણનો સમયગાળો નીચેનામાં બદલાશે:

 • બેચલર ડિગ્રી (સન્માન સહિત) - 2 વર્ષ સુધી
 • માસ્ટર્સ (કોર્સવર્ક અને વિસ્તૃત) - 2 વર્ષ સુધી
 • માસ્ટર્સ (સંશોધન) અને ડોક્ટરલ ડિગ્રી (પીએચડી) - 3 વર્ષ સુધી.
 • હોંગકોંગ અને બ્રિટિશ નેશનલ ઓવરસીઝ પાસપોર્ટ ધારકો 5 વર્ષ સુધી રહી શકશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા ઈન્ડિયા – ઈકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (AI-ECTA) માં સંમત થયા મુજબ ભારતીય નાગરિકો માટે રોકાણનો સમયગાળો આ પ્રમાણે રહે છે:

બેચલર ડિગ્રી (સન્માન સહિત) - 2 વર્ષ સુધી
સ્નાતકની ડિગ્રી (STEM માં પ્રથમ વર્ગના સન્માન સાથે, ICT સહિત) - 3 વર્ષ સુધી
માસ્ટર્સ (કોર્સવર્ક, વિસ્તૃત અને સંશોધન) - 3 વર્ષ સુધી
ડોક્ટરલ ડિગ્રી (પીએચડી) - 4 વર્ષ સુધી.

બીજી પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ (ભૂતપૂર્વ બીજી પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક સ્ટ્રીમ)-

બીજી પોસ્ટ-સ્ટડી વર્ક સ્ટ્રીમનું નામ બદલીને બીજી પોસ્ટ-હાયર એજ્યુકેશન વર્ક સ્ટ્રીમ રાખવામાં આવશે. આ સ્ટ્રીમમાં અન્ય કોઈ ફેરફારો નથી.

રિપ્લેસમેન્ટ સ્ટ્રીમ કે જેને કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને જેઓ ઑફશોર હતા અને તે સમયગાળા દરમિયાન ઑસ્ટ્રેલિયામાં રહી શક્યા ન હતા તેઓને રિપ્લેસમેન્ટ સ્ટ્રીમ હેઠળ વધારાના 485 વિઝાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી જે આ જુલાઈ 2024 થી બંધ થઈ જશે.

પાત્ર વ્યવસાયોની યાદી

ANZSCO કોડ વ્યવસાય શીર્ષક
233212 જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયર
233611 ખાણકામ ઇજનેર (પેટ્રોલિયમ સિવાય)
233612 પેટ્રોલિયમ એન્જિનિયર
234912 ધાતુવિજ્ .ાની
241111 પ્રારંભિક બાળપણ (પૂર્વ પ્રાથમિક શાળા) શિક્ષક
254111 મિડવાઇફ
254411 નર્સ પ્રેક્ટિશનર
254412 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (વૃદ્ધ સંભાળ)
254413 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (બાળક અને કુટુંબ આરોગ્ય)
254414 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (સમુદાય આરોગ્ય)
254415 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (ક્રિટીકલ કેર અને ઈમરજન્સી)
254416 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા)
254417 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (વિકલાંગતા અને પુનર્વસન)
254418 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (તબીબી)
254421 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (તબીબી પ્રેક્ટિસ)
254422 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (માનસિક સ્વાસ્થ્ય)
254423 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (પેરીઓપરેટિવ)
254424 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (સર્જિકલ)
254425 રજિસ્ટર્ડ નર્સ (બાળરોગ)
254499 રજિસ્ટર્ડ નર્સ NEC
261112 સિસ્ટમો એનાલિસ્ટ
261211 મલ્ટીમીડિયા નિષ્ણાત
261212 વેબ ડેવલપર
261311 વિશ્લેષક પ્રોગ્રામર
261312 વિકાસકર્તા પ્રોગ્રામર
261313 સોફ્ટવેર એન્જિનિયર
261314 સ Softwareફ્ટવેર પરીક્ષક
261317 ઘૂંસપેંઠ પરીક્ષક
261399 સોફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર્સ NEC
262111 ડેટાબેઝ સંચાલક
262114 સાયબર ગવર્નન્સ રિસ્ક અને કમ્પ્લાયન્સ સ્પેશિયાલિસ્ટ
262115 સાયબર સુરક્ષા સલાહ અને મૂલ્યાંકન નિષ્ણાત
262116 સાયબર સિક્યુરિટી એનાલિસ્ટ
262117 સાયબર સિક્યુરિટી આર્કિટેક્ટ
262118 સાયબર સિક્યુરિટી ઓપરેશન્સ કોઓર્ડિનેટર
263111 કમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને સિસ્ટમ્સ એન્જિનિયર
263112 નેટવર્ક સંચાલક
263113 નેટવર્ક એનાલિસ્ટ
263211 ICT ગુણવત્તા ખાતરી ઇજનેર
263213 ICT સિસ્ટમ્સ ટેસ્ટ એન્જિનિયર
121311 એપીઆરીસ્ટ
133111 બાંધકામ પ્રોજેક્ટ મેનેજર
133112 પ્રોજેક્ટ બિલ્ડર
133211 એન્જિનિયરિંગ મેનેજર
225411 વેચાણ પ્રતિનિધિ (ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો)
233111 રાસાયણિક ઇજનેર
233112 મટિરીયલ્સ એન્જિનિયર
233211 સિવિલ ઇજનેર
233213 જથ્થો સર્વેયર
233214 માળખાકીય ઇજનેર
233215 ટ્રાન્સપોર્ટ એન્જિનિયર
233311 વિદ્યુત ઇજનેર
233915 પર્યાવરણીય ઇજનેર
233999 એન્જિનિયરિંગ પ્રોફેશનલ્સ એનઈસી
234111 કૃષિ સલાહકાર
234114 કૃષિ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક
234115 કૃષિવિજ્ .ાની
234212 ફૂડ ટેકનોલોજિસ્ટ
234711 પશુચિકિત્સક
241213 પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક
241411 માધ્યમિક શાળા શિક્ષક
241511 ખાસ જરૂરિયાતો શિક્ષક
241512 શ્રવણ ક્ષતિના શિક્ષક
241513 દૃષ્ટિહીન શિક્ષક
241599 વિશેષ શિક્ષણ શિક્ષકો NEC
242211 વ્યવસાયિક શિક્ષણ શિક્ષક / પોલિટેકનિક શિક્ષક
251211 મેડિકલ ડાયગ્નોસ્ટિક રેડિયોગ્રાફર
251212 મેડિકલ રેડિયેશન થેરાપિસ્ટ
251214 સોનોગ્રાફર
251411 ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ
251511 હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ
251513 છૂટક ફાર્માસિસ્ટ
251912 ઓર્થોટિસ્ટ અથવા પ્રોસ્થેટિસ્ટ
251999 હેલ્થ ડાયગ્નોસ્ટિક અને પ્રમોશન પ્રોફેશનલ્સ એનઈસી
252312 ડેન્ટિસ્ટ
252411 વ્યવસાય ઉપચારક
252511 ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ
252611 પોડિયાટ્રિસ્ટ
252712 સ્પીચ પેથોલોજિસ્ટ / સ્પીચ લેંગ્વેજ થેરાપિસ્ટ
253111 જનરલ પ્રેક્ટિશનર
253112 નિવાસી તબીબી અધિકારી
253311 નિષ્ણાત ચિકિત્સક (સામાન્ય દવા)
253312 કાર્ડિયોલોજિસ્ટ
253313 ક્લિનિકલ હેમેટોલોજિસ્ટ
253314 મેડિકલ ઑનકોલોજિસ્ટ
253315 એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ
253316 ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ
253317 સઘન સંભાળ નિષ્ણાત
253318 ન્યુરોલોજીસ્ટ
253321 બાળરોગ
253322 રેનલ મેડિસિન નિષ્ણાત
253323 સંધિવા
253324 થોરાસિક મેડિસિન નિષ્ણાત
253399 નિષ્ણાત તબીબો એન.ઇ.સી
253411 મનોચિકિત્સક
253511 સર્જન (જનરલ)
253512 કાર્ડિયોથoરાસિક સર્જન
253513 ન્યુરોસર્જન
253514 ઓર્થોપેડિક સર્જન
253515 ઓટોરહિનોલેરીંગોલોજિસ્ટ
253516 પીડિયાટ્રિક સર્જન
253517 પ્લાસ્ટિક અને રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જન
253518 યુરોલોજિસ્ટ
253521 વેસ્ક્યુલર સર્જન
253911 ત્વચારોગવિજ્ઞાની
253912 ઇમરજન્સી મેડિસિન સ્પેશિયાલિસ્ટ
253913 ઑબ્સ્ટેટ્રિશિયન અને ગાયનેકોલોજિસ્ટ
253914 ઑપ્થાલમોલોજિસ્ટ
253915 પેથોલોજીસ્ટ
253917 ડાયગ્નોસ્ટિક અને ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીસ્ટ
253999 મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ NEC
254212 નર્સ સંશોધક
261111 ICT બિઝનેસ એનાલિસ્ટ
261315 સાયબર સુરક્ષા ઇજનેર
261316 ડેવોપ્સ એન્જિનિયર
272311 ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ
272312 શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ .ાનિક
272313 સંસ્થાકીય મનોવિજ્ઞાની
272399 મનોવૈજ્ઞાનિકો NEC
411211 ડેન્ટલ હાઇજીનિસ્ટ
411214 ડેન્ટલ ચિકિત્સક
વિઝા ફી:

વિઝા કેટેગરી

અરજદારનો પ્રકાર

વર્તમાન વિઝા ફી

પેટાવર્ગ 189

મુખ્ય અરજદાર

 એયુડી 4640

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અરજદાર

એયુડી 2320

18 વર્ષથી નીચેના અરજદાર

એયુડી 1160

પેટાવર્ગ 190

મુખ્ય અરજદાર

એયુડી 4640

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અરજદાર

 એયુડી 2320

18 વર્ષથી નીચેના અરજદાર

એયુડી 1160

પેટાવર્ગ 491

મુખ્ય અરજદાર

એયુડી 4640

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અરજદાર

એયુડી 2320

18 વર્ષથી નીચેના અરજદાર

એયુડી 1160

Y-Axis કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

Y-Axis એ ઑસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશન માટે હજારો અરજીઓ ફાઇલ કરી છે અને તે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઑસ્ટ્રેલિયા ઇમિગ્રેશન વિભાગોમાંનું એક છે. અમે અંતથી અંત સુધી સહાય આપી શકીએ છીએ:

 • સ્થળાંતર પ્રક્રિયા અને એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
 • અમારી મેલબોર્ન ઓફિસ એપ્લિકેશનમાં રજિસ્ટર્ડ માઈગ્રેશન એજન્ટ (RMA) તરફથી માર્ગદર્શન
 • ફોર્મ, દસ્તાવેજીકરણ અને પિટિશન ફાઇલિંગ
 • તબીબી સાથે સહાય
 • જો જરૂરી હોય તો સ્થળાંતર અરજી અને રજૂઆતમાં સહાય
 • કોન્સ્યુલેટ સાથે અપડેટ્સ અને ફોલો-અપ
 • વિઝા ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી - જો જરૂરી હોય તો
 • જોબ શોધ સહાય (વધારાના શુલ્ક)

અમારો સંપર્ક કરો અને જાણો કે ગ્રેજ્યુએશન પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમે તમને કેવી રીતે કામ કરવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ.

ક્રમ વર્ક વિઝા
1 ઓસ્ટ્રેલિયા 417 વર્ક વિઝા
2 ઓસ્ટ્રેલિયા 485 વર્ક વિઝા
3 ઑસ્ટ્રિયા વર્ક વિઝા
4 બેલ્જિયમ વર્ક વિઝા
5 કેનેડા ટેમ્પ વર્ક વિઝા
6 કેનેડા વર્ક વિઝા
7 ડેનમાર્ક વર્ક વિઝા
8 દુબઈ, યુએઈ વર્ક વિઝા
9 ફિનલેન્ડ વર્ક વિઝા
10 ફ્રાન્સ વર્ક વિઝા
11 જર્મની વર્ક વિઝા
12 હોંગકોંગ વર્ક વિઝા QMAS
13 આયર્લેન્ડ વર્ક વિઝા
14 ઇટાલી વર્ક વિઝા
15 જાપાન વર્ક વિઝા
16 લક્ઝમબર્ગ વર્ક વિઝા
17 મલેશિયા વર્ક વિઝા
18 માલ્ટા વર્ક વિઝા
19 નેધરલેન્ડ વર્ક વિઝા
20 ન્યુઝીલેન્ડ વર્ક વિઝા
21 નોર્વે વર્ક વિઝા
22 પોર્ટુગલ વર્ક વિઝા
23 સિંગાપોર વર્ક વિઝા
24 દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિટિકલ સ્કિલ વર્ક વિઝા
25 દક્ષિણ કોરિયા વર્ક વિઝા
26 સ્પેન વર્ક વિઝા
27 ડેનમાર્ક વર્ક વિઝા
28 સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ વર્ક વિઝા
29 યુકે વિસ્તરણ વર્ક વિઝા
30 યુકે સ્કીલ્ડ વર્કર વિઝા
31 યુકે ટાયર 2 વિઝા
32 યુકે વર્ક વિઝા
33 યુએસએ H1B વિઝા
34 યુએસએ વર્ક વિઝા

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

15
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

પ્રેરણા શોધી રહ્યાં છીએ

વૈશ્વિક ભારતીયો તેમના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે Y-Axis વિશે શું કહે છે તે શોધો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટેમ્પરરી ગ્રેજ્યુએટ વિઝા શું છે?
તીર-જમણે-ભરો
હું અસ્થાયી ગ્રેજ્યુએટ વિઝા માટે ક્યારે અરજી કરી શકું?
તીર-જમણે-ભરો
ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગ્રેજ્યુએટ વિઝા કેટલા છે?
તીર-જમણે-ભરો
તમે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ગ્રેજ્યુએટ વિઝા કેવી રીતે મેળવશો?
તીર-જમણે-ભરો
હું ગ્રેજ્યુએટ વિઝા માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?
તીર-જમણે-ભરો
ટેમ્પરરી ગ્રેજ્યુએટ વિઝા પ્રક્રિયા મેળવવામાં કેટલો સમય લે છે?
તીર-જમણે-ભરો
ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી વિઝા ઓસ્ટ્રેલિયા કેટલા સમય માટે માન્ય છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું ગ્રેજ્યુએટ ટેમ્પરરી વિઝા ઓસ્ટ્રેલિયા એક્સટેન્ડેબલ છે?
તીર-જમણે-ભરો
485 વિઝા માટે અરજી કરવા માટેની વય મર્યાદા કેટલી છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું કોઈ તેમના પરિવારના સભ્યોને કામચલાઉ ગ્રેજ્યુએટ વિઝા પર ઓસ્ટ્રેલિયા લાવી શકે છે?
તીર-જમણે-ભરો