ઑસ્ટ્રિયા બિઝનેસ વિઝા

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

ઑસ્ટ્રિયા બિઝનેસ વિઝા

બિઝનેસ વિઝા અરજદારોને વ્યવસાય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે ઑસ્ટ્રિયા આવવાની મંજૂરી આપે છે. અરજદારો, તેમની કંપની વતી, વેચાણ કરવા, સંપર્કો સ્થાપિત કરવા, મીટિંગ્સમાં હાજરી આપવા અથવા આવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ કરવા ઑસ્ટ્રિયા આવી શકે છે.

વ્યવસાય-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે ઑસ્ટ્રિયાની મુસાફરી કરવા માટે, તમારે બિઝનેસ શેન્જેન વિઝા મેળવવાની જરૂર છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

ઑસ્ટ્રિયાના બિઝનેસ વિઝા માટે તમારે નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે:

 • ઑસ્ટ્રિયામાં કંપની તરફથી આમંત્રણ પત્ર કે જેની તમે મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરો છો. આમંત્રણ પત્રમાં તમારી મુલાકાતની તારીખો તેમજ કંપનીનું સંપૂર્ણ સરનામું હોવું જોઈએ.
 • ઑસ્ટ્રિયાની મુલાકાતનો તમારો હેતુ જણાવતો તમારા એમ્પ્લોયરનો પત્ર
 • છેલ્લા 6 મહિના માટેના બેંક સ્ટેટમેન્ટ
 • મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનની મૂળ પ્રમાણિત નકલ
 • ટ્રેડ લાઇસન્સ
 • ભંડોળનો પુરાવો. અરજદારનો ખર્ચ ઘરની કંપની અથવા ઑસ્ટ્રિયાની કંપની દ્વારા સંભાળી શકાય છે. જો કે, આમંત્રણ પત્રમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
વધારાના દસ્તાવેજો જરૂરી છે

ટ્રેડ લાઇસન્સ.

ટ્રિપના ફાઇનાન્સિંગનો પુરાવો.

પાછલા 6 મહિનાનું બિઝનેસ બેંક સ્ટેટમેન્ટ.

તમારા એમ્પ્લોયરનું પ્રમાણપત્ર જે જણાવે છે કે તમે ઓસ્ટ્રિયામાં શા માટે મુસાફરી કરી રહ્યા છો.

ઑસ્ટ્રિયન કંપનીનો આમંત્રણ પત્ર કે જેની તમે મુલાકાત લેવા ઇચ્છો છો, તેમના વિગતવાર સરનામા તેમજ તમારી મુલાકાતની નિર્ધારિત તારીખો સાથે.

મેમોરેન્ડમ અને એસોસિએશનનો લેખ મૂળ (પ્રમાણિત) માં સબમિટ કરવાનો રહેશે.

અરજી પ્રક્રિયા

તમારે વિઝા માટે તમારા દેશમાં ઑસ્ટ્રિયન એમ્બેસી, કૉન્સ્યુલેટ અથવા ઑસ્ટ્રિયન સરકારના સત્તાવાર પ્રતિનિધિ મંડળમાં અરજી કરવી આવશ્યક છે.

સામાન્ય કિસ્સામાં, ઑસ્ટ્રિયન શેન્જેન વિઝા માટે પ્રક્રિયાની અવધિમાં 15 દિવસ જેટલો સમય લાગી શકે છે. ઑસ્ટ્રિયન દૂતાવાસ/વાણિજ્ય દૂતાવાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અરજીઓના જથ્થાને કારણે અથવા તમારા સંજોગોની વિશિષ્ટતાને કારણે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ સમયગાળો 30 દિવસ સુધી લંબાવી શકાય છે.

ઑસ્ટ્રિયન એમ્બેસી/કોન્સ્યુલેટ દ્વારા અસાધારણ અરજીઓની સમીક્ષા કરવામાં 60 દિવસ જેટલો સમય લાગી શકે છે.

તમારે તમારી નિર્દિષ્ટ પ્રસ્થાન તારીખના ઓછામાં ઓછા ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા પહેલા તમારી વિઝા અરજી સબમિટ કરવી જોઈએ.

ધ્યાનમાં રાખો કે તમે તમારી પ્રસ્થાન તારીખના ત્રણ મહિના પહેલા તમારી અરજી સબમિટ કરી શકતા નથી.

માન્યતા અવધિ

બિઝનેસ વિઝા છ મહિનાના સમયગાળામાં 90 દિવસ માટે માન્ય છે. આ સૂચવે છે કે તમારી પાસે કુલ નેવું દિવસ સુધી શેન્જેન વિસ્તારમાં મુસાફરી કરવા અને રહેવા માટે છ મહિના છે. 90-દિવસની અવધિ સમાપ્ત થયા પછી તમારે તમારા મૂળ દેશમાં પાછા ફરવું આવશ્યક છે.

Y-Axis તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

Y-Axis પાસે શેન્જેન વિઝાને સંભાળવાનો ઘણો અનુભવ છે. અમારી ટીમ તમને મદદ કરશે:

 • તમારા માટે અરજી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વિઝા પ્રકાર કયો છે તેનું મૂલ્યાંકન કરો
 • વિઝા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો વિશે તમને સલાહ આપો
 • વિઝા માટે જરૂરી ભંડોળ કેવી રીતે બતાવવાની જરૂર છે તે વિશે તમને સલાહ આપો
 • અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
 • વિઝા અરજી માટે જરૂરી તમારા દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરો
 • જો જરૂરી હોય તો વિઝા ઇન્ટરવ્યુ માટે તૈયાર કરવામાં તમારી મદદ કરો

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા વિઝાની પ્રક્રિયામાં કેટલો સમય લાગશે?
તીર-જમણે-ભરો
મારે મારી વિઝા અરજી ક્યારે સબમિટ કરવી જોઈએ?
તીર-જમણે-ભરો
મારે કયા વિઝાની જરૂર છે?
તીર-જમણે-ભરો
ઑસ્ટ્રિયામાં બિઝનેસ શેન્જેન વિઝા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું મારે રહેઠાણ પરમિટ માટે પણ અરજી કરવી પડશે?
તીર-જમણે-ભરો
શું મારે રૂબરૂ હાજર થવું પડશે?
તીર-જમણે-ભરો
જો હું મારા રોકાણ માટે પૂરતા નાણાકીય માધ્યમો સાબિત કરવામાં અસમર્થ હોઉં તો શું?
તીર-જમણે-ભરો
શું મારા માટે રેસિડન્સી પરમિટ માટે અરજી કરવી જરૂરી છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું પ્રવાસી વિઝા સાથે વ્યવસાય માટે મુસાફરી કરવી શક્ય છે?
તીર-જમણે-ભરો