સબક્લાસ 887

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

શા માટે કુશળ પ્રાદેશિક વિઝા (સબક્લાસ 887)?

 • ઓસ્ટ્રેલિયામાં અનિયંત્રિત સમય માટે રહો
 • ઓસ્ટ્રેલિયા દેશમાં ગમે ત્યાં રોજગાર શોધો.
 • પાત્રતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી નાગરિકતા માટે અરજી કરો.
 • PR માટે તમારા પરિવાર અને સંબંધીઓને સ્પોન્સર કરો.
 • મેડિકેર યોજનાઓ અને નીતિઓની ઍક્સેસ મેળવો.
   
કુશળ પ્રાદેશિક વિઝા (સબક્લાસ 887)

સ્કિલ્ડ રિજનલ વિઝા સબક્લાસ 887 એ કાયમી વિઝાનો એક પ્રકાર છે જે તમને ઓસ્ટ્રેલિયામાં અનિશ્ચિત સમય માટે રહેવા દે છે. તમે પાંચ વર્ષની સમાપ્તિ અવધિ સાથે કોઈપણ લક્ષિત પ્રતિબંધો વિના દેશમાં અને બહાર મુસાફરી કરી શકો છો. 887 વિઝા સામાન્ય રીતે માત્ર એવા ઉમેદવારો માટે જ જારી કરવામાં આવે છે જેઓ કોઈપણ પાત્ર વિઝા સાથે ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાના ચોક્કસ પ્રદેશમાં રોકાયા હોય. વિઝા એવા લાભો સાથે આવે છે જે ઉમેદવાર આપેલ સમયમાં પસંદ કરી શકે છે.

* કરવા ઈચ્છુક .સ્ટ્રેલિયા માં કામ? વિશ્વની નંબર 1 ઇમિગ્રેશન કંપની વાય-એક્સિસનો સંપર્ક કરો
 

કુશળ પ્રાદેશિક વિઝાના લાભો (સબક્લાસ 887)

વિઝા 887 એ કાયમી વિઝા છે જે નોમિનેશન (સંબંધી, સરકાર અથવા રાજ્ય) દ્વારા મેળવી શકાય છે.

 • નોમિનેશનનો પ્રકાર ઉમેદવાર પર લાગુ કરવામાં આવશે તે પાત્રતા માપદંડ નક્કી કરે છે, જેના આધારે રોજગારના વિવિધ વિકલ્પો સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.
 • આ વિઝા ઉમેદવારને પાંચ વર્ષ સુધી પ્રતિબંધ વિના મુક્તપણે ફરવા અને મુસાફરી કરવા દે છે.
 • ઉમેદવાર અરજીના સમય દરમિયાન તેના પરિવારના કોઈપણ સભ્યને નોમિનેટ અથવા ભલામણ કરી શકે છે.
 • આરોગ્ય અને તબીબી લાભો મેળવવા ઉમેદવાર ઓસ્ટ્રેલિયાની જાહેર આરોગ્ય પ્રણાલીમાં નોંધણી કરાવી શકે છે.
   
જરૂરીયાતોની ચેકલિસ્ટ

કુશળ પ્રાદેશિક વિઝા 887 માટેની આવશ્યકતાઓ અન્ય વિઝા વિકલ્પો જેવી જ દેખાઈ શકે છે અને અધૂરી વિઝા અરજી ટાળવા માટે કાળજીપૂર્વક કરવી જોઈએ.

વિઝા 887 માટેની આવશ્યકતાઓ નીચેના કોષ્ટકમાં આપવામાં આવી છે -
 

 

વિઝાનો પ્રકાર

પ્રાથમિક જરૂરિયાતો

નામાંકન અથવા આમંત્રણનો પુરાવો

વિઝા અરજી સમય દરમિયાન ઉંમરનો પુરાવો

ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષના રોકાણનો પુરાવો

અગાઉના રદ કરાયેલા કે નકારેલા વિઝા દર્શાવતો પુરાવો

અગાઉના કોઈપણ વિઝાનો પુરાવો

સરકારને કોઈ નાણાકીય લેણાં ન હોવાનો પુરાવો

કામના અનુભવનો પુરાવો

ભૂતકાળની નોકરીનો પુરાવો

ઑસ્ટ્રેલિયન સ્ટેટમેન્ટ મૂલ્યોની સ્વીકૃતિનો પુરાવો.

પાત્ર અને આરોગ્ય જરૂરિયાતો


યોગ્યતાના માપદંડ

કુશળ પ્રાદેશિક વિઝા 887 માટે પાત્રતાના પરિબળો અન્ય પ્રાદેશિક વિઝા જેવા જ છે, જેમાં કેટલાક સ્પષ્ટ તફાવત છે.  

વિઝા માટે મુખ્ય પાત્રતા પરિબળો નીચે આપેલ છે.

 • વ્યવસાય: ઉમેદવાર પાસે ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના નામાંકિત પ્રદેશમાં રોકાણ અને આવાસનો પુરાવો હોવો જોઈએ. રહેઠાણનો પ્રદેશ એક નામાંકિત પ્રદેશ હોવો જોઈએ જે પ્રાદેશિક અથવા મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારમાં આવેલો હોય કે જે ગીચ વસ્તી ધરાવતા ન હોય.
 • રોજગારની જરૂરિયાત: ઉમેદવારને નામાંકિત કૌશલ્ય વ્યવસાય હેઠળ એક વર્ષનો કાર્ય અનુભવ હોવો આવશ્યક છે.
 • અક્ષર આવશ્યકતાઓ:  ઉમેદવારે સારી આચારસંહિતા જાળવવી જોઈએ. 
 • આરોગ્ય જરૂરિયાતો: ઉમેદવારે પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અનુસાર આરોગ્ય તપાસ કરાવવી આવશ્યક છે.
 • નાણાકીય લેણાં: ઉમેદવાર પાસે ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકાર સાથે નોંધાયેલ નાણાકીય દેવું ન હોવું જોઈએ.
 • ઓસ્ટ્રેલિયન મૂલ્ય નિવેદન: ઉમેદવારે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી તેઓ દેશમાં રહેશે ત્યાં સુધી તેઓ નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરશે.

*હું ઈચ્છું છું Australiaસ્ટ્રેલિયા સ્થળાંતર? Y-Axis ને તમારી પ્રક્રિયા સાથે માર્ગદર્શન આપવા દો.
 

પ્રક્રિયા સમય

કુશળ પ્રાદેશિક વિઝા (સબક્લાસ 887) માટેની પ્રક્રિયાનો સમય સબમિશનની તારીખ અને સમય પર આધાર રાખે છે. સબક્લાસ 887 માટે સામાન્ય પ્રક્રિયા સમય છે 8 થી 31 મહિના.

પ્રોસેસિંગ સમય અરજીઓની ટકાવારી
25% અરજીઓ 18 મહિના
50% અરજીઓ 24 મહિના
75% અરજીઓ 27 મહિના
90% અરજીઓ 27 મહિના

Y-Axis તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે?

મફત નિષ્ણાત પરામર્શ માટે સાઇન અપ કરો

નીચે એરો
નીચે એરો
નીચે એરો

હું સ્વીકારું છું શરતો અને નિયમો

ટીમ ફાઇનલ
શું કરવું તે ખબર નથી?

મફત કાઉન્સેલિંગ મેળવો

પ્રેરણા શોધી રહ્યાં છીએ

વૈશ્વિક ભારતીયો તેમના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે Y-Axis વિશે શું કહે છે તે શોધો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વિઝા 887 ની પ્રોસેસિંગ કિંમત કેટલી છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું વિઝા 887 એ કાયમી રહેઠાણ છે?
તીર-જમણે-ભરો
સબક્લાસ વિઝા 887 શું છે?
તીર-જમણે-ભરો
શું સબક્લાસ વિઝા 887 નકારી શકાય?
તીર-જમણે-ભરો
આ વિઝા માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?
તીર-જમણે-ભરો